Izobraževanja za učitelje

Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani bomo v šolskem letu 2016/2017 pričeli z izvajanjem posodobitvenih programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki so objavljeni v Katalogu programov nadaljnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2016/17 Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Na program se prijavite preko spletne strani MIZŠ.

Dodatne informacije: .

 

AVTONOMNI MOBILNI ROBOTI IN LEGO MINDSTORMS 

Cilj programa je slušateljem predstaviti področje avtonomnih mobilnih sistemov, vključno s pripadajočo teorijo in praktičnim usposabljanjem. Udeleženci na sposabljanju pridobijo osnovna znanja s področja senzorike v robotiki, programiranja ter načrtovanja vodenja avtonomnih mobilnih sistemov. Celotno usposabljanje je podprto z vodenim in samostojnim praktičnim delom, ki temelji na osnovi kompletov LEGO Mindstorms in zajema celotno realizacijo mobilnega sistema od ideje do končne implementacije (zasnova, konstrukcija, implementacija inteligence, itd.). Teoretični del programa (predavanja) pokriva znanja o osnovah avtomatizacije in avtonomnih mobilnih sistemih, osnovah senzorjev in aktivatorjev v mobilni robotiki, osnovah kinematike in odometrije ter osnovah vodenja mobilnih sistemov. Praktični del usposabljanja bazira na konkretnem spoznavanju setov in elementov (senzorji, motorji, procesorska enota, itd.) LEGO Mindstorms EV3, sestavljanju robota za namen reševanja naloge ter programiranja algoritmov vodenja za zadostitev izhodiščnim ciljem. Slušatelji na tečaju pridobijo dovolj teoretičnih in praktičnih znanj s področja avtonomne mobilne robotike ter o sami opremi LEGO Mindstorms (vključno s senzoriko in programskim delom) za samostojno delo ter prenos pridobljenega znanja naprej na učence oz. dijake.

Cilji posameznega dela programa

1. del: spoznavanje področja avtonomnih mobilnih sistemov, senzorike, inteligence in vodenja 

 • predstavitev področja in osnovnih konceptov avtonomnih mobilnih sistemov, konkretna navezava na primer uporabljenih kompletov LEGO

2. del: spoznavanje kompletov LEGO Mindstorms ter pripadajoče programske opreme

 • spoznavanje senzorjev in aktivatorjev, možnosti njihove uporabe, spoznavanje priložene programske opreme, osnovni koncepti integracije senzorjev in aktivatorjev ter izdelave algoritmov vodenja 

3. del: izdelava mobilnih robotov ter programiranje inteligence, testiranje mobilnih robotov, preverjanje znanja

 • izdelava robotov za opravljanje konkretne naloge, od idejne zasnove, konstrukcije, programa vodenja, do končne realizacije testiranje mobilnih robotov pri zvajanju konkretne naloge, morebitni popravki algoritma vodenja za doseganje večje robustnosti in ponovljivosti poskusov, itd.

 

Rok prijave: do 7. 4. 2017

Čas izpeljave: 17. 4. 2017 - 18. 4. 2017

Na program se prijavite preko spletne strani MIZŠ.

 

INTERNET STVARI

Luka Mali

Internet stvari predstavlja za svetovnim spletom in mobilnim svetovnim spletom tretjo Internetno revolucijo. Naprave povezane v omrežje Internet bodo s pomočjo naprednih algoritmov na Internetnih strežnikih pomagale reševati življenja v medicini, zniževati porabo energije v naših domovih, omogočale večjo varnost v prometu, omogočale optimalnejšo pridelavo hrane v kmetijstvu, zagotavljale optimalno delovanje strojev v industriji, zagotavljale nemoteno delovanje komunalne infrastrukture in navsezadnje pripomogle k bolj zdravemu način življenja posameznikov. Po oceni analitikov bo v omrežje Internet do leta 2020 povezanih že preko 30 milijard najrazličnejših naprav, ki nam bodo pomagale zagotoviti boljšo prihodnost. 

Na delavnici se bomo seznanili s trendi in gradniki Interneta stvari ter preko praktičnih vaj spoznali tehnične načine povezovanja naprav v omrežje Internet. S pomočjo razširjene mikrokrmilniške platforme Arduino bomo preko vodenih praktičnih primerov povezali senzorske naprave v omrežje Internet, v Internetni platformi vizualizirali podatke in na daljavo upravljali naprave. Platforma Arduino je izbrana ravno zaradi svoje razširjenosti in njenega osnovnega namena obstoja, kot orodja za izobraževanje.

Na delavnici bomo:

 • spoznali kako bo Internet stvari v naslednjih letih spremenil naša življenja,
 • se seznanili z napravami in platformami, gradniki Interneta stvari,
 • povezali mikrokrmilniško platformo Arduino v Internet,
 • spremljali vrednosti senzorjev in upravljali naprave na daljavo preko omrežja Internet.

Rok prijave: 4. 11. 2016

Čas izpeljave: 11. 11. 2016 - 11. 11. 2016

Na program se prijavite preko e-maila: .

 

Utrinki z delavnice IoT, 11.11.2015

izobraževanje učitelji psd iotizobraževanje učitelji psd iotizobraževanje učitelji psd iotizobraževanje učitelji psd iot

 

OSNOVE VIDEO PRODUKCIJE

Učitelji srednji šol, tako tehniških kot tudi gimnazij se pogosto srečujejo z multimedijskimi vsebina in prav AV vsebine so čedalje bolj popularne. Znanje učiteljev s tega področja je velikokrat pomanjkljivo, program pa na enostaven način predstavi osnovne pristope in omogoča udeležencem hiter vpogled v svet AV produkcije. Pri delu z dijaki in osnovnošolci na poletnem taboru inovativnih tehnologij (delavnici Pirati s kamero in Sam svoj video krojač) pogosto dobimo vprašanja s strani učiteljev, če bi lahko podobno, skrajšano obliko tovrstnih delavnic pripravili tudi za njih.

Cilji posameznega dela programa

1. del: 

 • uvod v video produkcijo (teoretični in  praktični)
 • sestava sinopsisa, scenarija in snemalne knjige
 • snemanje po pripravljeni dokumentaciji

2. del: 

 • izbor in priprava delovnega okolja na računalnikih, glede na dokumentacijo
 • izbor posnetkov, razumevanje montaže
 • montaža videoposnetkov, podnaslavljanje in avdio podlaga
 • video kompresija, nastavitve parametrov in možnosti distribucije izdelka

 

Rok prijave: 24. 4. 2017

Čas izpeljave: 4. 5. 2017 - 5. 5. 2017

Na program se prijavite preko e-maila: .