Mednarodne izmenjave

Študijske izmenjave se lahko študenti Fakultete za elektrotehniko udeležijo med študijem drugega in tretjega letnika prve stopnje ali katerega koli letnika druge stopnje. V tujini lahko izdelate tudi zaključno nalogo ali izvajate študijsko prakso. Praksa v tujini je možna tudi v prvem letniku prve stopnje.

Trajanje študijske izmenjave je omejeno na en ali dva semestra, medtem ko trajanje prakse ali diplome v tujini lahko traja od 2 do 12 mesecev. Skupni seštevek mesecev trajanja vseh Erasmus izmenjav na posamezni stopnji ne sme preseči 12 mesecev. Pri diplomah ni nič nenavadnega, da v tujini zgolj opravite stvari, ki jih pri nas ne morete (npr. delo z opremo, ki je naša fakulteta nima), samo diplomsko nalogo pa napišete po vrnitvi nazaj, s čimer lahko bivanje v tujini skrajšate. S takim režimom se morata vnaprej strinjati tako domači kot tuji mentor.

Prakse se lahko udeležite še eno leto po zaključku študija, vendar se morate nanjo prijaviti v času, ko še imate status študenta na fakulteti, na kateri se prijavljate na prakso.

 

Pomembni datumi za prijavo za študijsko leto 2017/2018:

  1. Erasmus+ dan: 10.11.2016 
  2. Prvi delovni Erasmus sestanek: 17.11.2016 ob 13:00 v P6 
  3. Rok za oddajo najav/dokončnih vlog: petek, 2.12.2016 do 13:00 glede na kriterij izbora - Katarini Erjavec
  4. Rok za oddajo najav/dokončnih vlog: petek, 16.12.2016 do 13:00 glede na zgodnješi datum prijave - Katarini Erjavec
  5. Zadnji-tretji rok za oddajo najav/dokončnih vlog - brez možnosti pritožbe: petek 15.1.2017 do 13:00 - Katarini Erjavec

 

Na povezavah je opisan postopek prijavljanja na izmenjavo ali prakso:

Koraki pred izmenjavo

Koraki med izmenjavo

Koraki po izmenjavi

 

Koordinator programa Erasmus na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani: Boštjan Murovec

Referentka v študentski pisarni: Katarina Erjavec