Mednarodne izmenjave

Študijske izmenjave se lahko študenti Fakultete za elektrotehniko udeležijo med študijem tretjega letnika prve stopnje ali kateregakoli letnika druge stopnje. V tujini lahko izdelate tudi zaključno nalogo ali izvajate študijsko prakso. Za opravljanje prakse v tujini mora imeti študent zaključen najmanj prvi letnik na UL FE.

Pravilnik o mednarodnih izmenjavah ter Smernice za izvajanje mednarodnih izmenjav III. stopnji

Kako si sledi zaporedje dogodkov pred izmenjavo pa lahko "razberete" iz priloženega grafa.

 

!NOVO!

NAKNADNI JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 - POLETNI SEMESTER!

  • Besedilo razpisa -> aktualno za izmenjave, ki bodo potekale v drugem semestru š. l. 2019/2020 in zaključene do 30.9.2019!
  • Prijave odprte do vključno 6.10.2019 (oddaja nove prošnje preko Studis-a) - rok za oddajo dokumentacije 8.10.2019!
  • V primeru težav in dodatnih vprašanj kontaktirajte: katarina.erjavec-dresar@fe.uni-lj.si

Zasedene destinacije za prijavo na Erasmus+ za študijsko leto 2019/2020-naknadni razpis za poletni semester:

A WIEN02
B LEUVEN01
CZ PRAHA10
D BERLIN02
D MUNCHEN02
E VALENCI02
E VALENCI16
F PARIS222
LV RIGA02
N KONGSBE02
P COIMBRA01
PL GDANSK02
PL RZESZOW01
PL WROCLAW02
SE MIDSWED01
SF JYVASKY11

 

Na povezavah je opisan postopek prijavljanja na izmenjavo ali prakso:

Koraki pred izmenjavo

Koraki med izmenjavo

Koraki po izmenjavi

 

Koordinator programa Erasmus na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani: Boštjan Murovec

Referentka v študentski pisarni: Katarina Erjavec Drešar