Mednarodne izmenjave

Študijske izmenjave se lahko študenti Fakultete za elektrotehniko udeležijo med študijem tretjega letnika prve stopnje ali kateregakoli letnika druge stopnje. V tujini lahko izdelate tudi zaključno nalogo ali izvajate študijsko prakso. Za opravljanje prakse v tujini mora imeti študent zaključen najmanj prvi letnik na UL FE.

Pravilnik o mednarodnih izmenjavah ter Smernice za izvajanje mednarodnih izmenjav III. stopnji

Kako si sledi zaporedje dogodkov pred izmenjavo pa lahko "razberete" iz priloženega grafa.

 

!NOVO!

Naknadni razpis za praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2018/2019

  • prijave odprte do zapolnitve mest (oddaja nove prošnje preko Studis-a oz. kontaktirajte: katarina.erjavec-dresar@fe.uni-lj.si)
  • upravičeno obdobje od 1.3.2019-30.9.2019
  • besedilo razpisa

 

ZAKLJUČEN RAZPIS: RAZPIS ZA PRIJAVE NA ERASMUS+ IZMENJAVE za študijsko leto 2019/20 (navodila so na povezavi: Pred izmenjavo!!) - rok do 22.1.2019!

 

Trajanje študijske izmenjave je omejeno na en ali dva semestra, medtem ko trajanje prakse ali diplome v tujini lahko traja od 2 do 12 mesecev. Skupni seštevek mesecev trajanja vseh Erasmus izmenjav na posamezni stopnji ne sme preseči 12 mesecev. Pri diplomah je običajno, da v tujini zgolj opravite stvari, ki jih pri nas ne morete (npr. delo z opremo, ki je naša fakulteta nima), samo diplomsko nalogo pa napišete po vrnitvi nazaj, s čimer lahko bivanje v tujini skrajšate. S takim režimom se morata vnaprej strinjati tako domači kot tuji mentor. Če želite diplomo zagovarjati v tujini, se mora vaš domači mentor udeležiti zagovora na tuji instituciji. V tem primeru morate vnaprej pridobiti strinjanje mentorja, da bo prisoten na zagovoru v tujini ter na Študijsko komisijo UL FE podati prošnjo za pisanje naloge v angleškem jeziku.

Prakse se lahko udeležite še eno leto po zaključku študija, vendar se morate nanjo prijaviti v času, ko še imate status študenta na fakulteti, na kateri se prijavljate na prakso.

 

Na povezavah je opisan postopek prijavljanja na izmenjavo ali prakso:

Koraki pred izmenjavo

Koraki med izmenjavo

Koraki po izmenjavi

 

Koordinator programa Erasmus na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani: Boštjan Murovec

Referentka v študentski pisarni: Katarina Erjavec Drešar

 

Možnost izmenjav študentov na izbranih univerzah v ZDA (razpis MAUI) in Avstraliji (razpis AEN)

Služba za mednarodno sodelovanje Univerze v Ljubljani (UL) je objavila dva razpisa za izmenjave študentov za študijsko leto 2018/19, in sicer:  

1.) Razpis v okviru mreže AEN, ki študentom omogoča izvedbo študijsko izmenjave na eni od univerz v Avstraliji.

  • Vse informacije in prijavni obrazec najdete na spletni strani UL.
  • Rok prijave: 6. februar 2018
  • Kopijo prijave nujno posredujte v študentsko pisarno: katarina.erjavec-dresar@fe.uni-lj.si

   2.) Razpis v okviru mreže MAUI, ki študentom UL omogoča izvedbo izmenjave na eni od univerz v ZDA.

  • Vse informacije in prijavni obrazec najdete na spletni strani UL.
  • Rok prijave: 6. februar 2018
  • Kopijo prijave nujno posredujte v študentsko pisarno: katarina.erjavec-dresar@fe.uni-lj.si

Prijave zainteresiranih (za oba razpisa) sprejema Služba za mednarodno sodelovanje na Rektoratu UL (naslov: Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana), pri njih lahko tudi dobite dodatne informacije.   Je pa to vseeno ena redkih priložnosti za študente, da odidete na študijsko izmenjavo v ZDA ali Avstralijo, zato tisti, ki vas zadeva vsaj malo mika, vsekakor poskusite.