Pred izmenjavo

Razpis za prijavo na mednarodno izmenjavo za študijsko leto 2018/2019

 

PREDEN preberete pričujoči razpis, NUJNO preberite Pravilnik UL FE “Mednarodne študijske izmenjave in praktično usposabljanje

Uradne prijave se bodo odprle 1.12.2017 in bodo odprte do vključno 5.1.2018.  Do takrat, prosimo, preučite vse korake in se v primeru vprašanj obrnite na Katarino Erjavec Drešar (01 4768 209 ali katarina.erjavec-dresar@fe.uni-lj.si).

 

Korak 1. Preberite zgornji pravilnik in Razpis za namen študija - SMS (ang) in Razpis za namen praktičnega uposabljanja - SMP (ang)

Korak 2. Seznanite se z odgovori na pogosto zastavljena vprašanja, ki vam bodo olajšali pripravo vloge in razčistili nejasnosti. 

Korak 3. Izberite od ene do pet želenih tujih fakultet, ker bo v primeru večjega zanimanja od prostih mest narejen izbor sprejetih študentov po v nadaljevanju podanih kriterijih.

Seznam potencialnih gostujočih fakultet  

* Prvi, drugi in tretji stolpec so država, Erasmus koda in ime tuje institucije. V četrtem stolpcu je naveden elektronski naslov tujega Erasmus koordinatorja. Peti stolpec navaja šifro študijskega področja, ki vam ga gostujoča institucija ponuja. Šifrant kod Erasmus+ je na voljona spletni strani Mednarodna standardna klasifikacija - običajno izberete šifro 07 ali 071 ali 0714. Ne glede na navedeno kodo sta za izmenjavo najbolj relevantna predmetnik in vsebine predmetov, ki so vam na voljo. Šesti stolpec označuje tip mobilnosti (SM = student mobility, TM = teaching mobility, STT = staff mobility). Za vas pridejo v poštev izmenjave SM.

Sedmi stolpec navaja število študentov, ki se izmenjave lahko udeležijo, osmi stolpec pa število mesecev, ki jih študent lahko preživi v tujini. Deveti stolpec “stopnja izmenjave” podaja stopnjo študija, v kateri se lahko izmenjave udeležite (1 pomeni prva stopnja, medtem ko 2. pomeni druga stopnja - mag). Vedno spremljajte opombe (tam bodo podane sprotne pomembne informacije v zvezi z destinacijo).


Korak 4. Prioriteta pri izboru se bo na UL FE določila po naslednjih pravilih:

  1. Če je študent aktivno sodeloval pri vzpostavitvi bilateralne pogodbe, ima za pridobljeno destinacijo absolutno prednost pred ostalimi študenti.
  2. Študenti, ki imajo dosedanje povprečje ocen 9,0 ali več, imajo prednost pred ostalimi študenti. Znotraj te množice imajo prednost študenti v višjem letniku, v      primeru istega letnika pa odloči višje povprečje ocen.
  3. Študenti, ki imajo dosedanje povprečje ocen med 8,0 in <9,0, imajo prednost pred študenti s povprečjem <8,0. Znotraj te množice imajo prednost študenti v višjem letniku, v primeru istega letnika pa odloči višje povprečje ocen.
  4. Med ostalimi študenti imajo prednost študenti v višjem letniku, v primeru istega letnika pa odloči višje povprečje ocen.
  5. Za izmenjavo na vse Nemške fakultete je absolutni pogoj 8,5. Če v tej množici ne bo nobenega študenta se kriterij zmanjšuje s korakom ene polovice do 8,0.
  6. Študent, ki je en letnik na vpisani stopnji študija ponavljal se ne more prijaviti v prvem krogu izmenjav (velja tudi za tiste študente, ki so prvo stopnjo ponavljali in bi se želeli v tretjem letniku prve stopnje prijaviti na izmenjavo za prvi letnik druge stopnje).
  7. Študent, ki se je prijavil in bil izbran na razpis za š. l. 17/18 ter se naknadno brez upravičenega razloga odjavil - nima možnost prijav v prvem krogu!

 

NEGLEDE NA PRIJAVO (SMP ALI SMS) POČAKAJTE NA URADNO SPOROČILO S STRANI ŠTUDENTSKE PISARNE NA KATERO DESTINACIJO STE IZBRANI!


Opisana prioritetna lestvica velja za prijave, ki bodo prispele preko prijavnega obrazca, ki mora biti natančno izpolnjen v celoti, do petka 15. decembra 2017 do 12. ure. Pri kasnejših prijavah bo prevladal izključno zgodnejši datum najave, medtem ko ostalih kriterijev ne bomo upoštevali. Prijave bodo potekale preko študijskega informacijskega sistema (v nadaljevanju STUDIS). Navodila bodo objavljena ob odprtju prijav – predvidoma 1.12.2017.

Prijavni obrazec za namen študija – prijava bo potekala preko sistema STUDIS
Prijavni obrazec za namen praktičnega usposabljanja - prijava bo potekala preko sistema STUDIS

Z oddajo najave se avtomatično strinjate, da se bodo pregledale vaše dosedanje ocene in študentski status za namene razreševanja konfliktov na prezasedenih destinacijah. Vsak študent bo lahko v STUDISU izbral 5 možnosti. Prva možnost bo prva želja, druga možnost, druga želja, itd.


Korak 5. Za vsa dodatna pojasnila smo dosegljivi na 01 4768 209 – Katarina Erjavec Drešar (dnevno v času uradnih ur) ali katarina.erjavec-dresar@fe.uni-lj.si

Korak 6. Na spletni strani tuje fakultete pridobite seznam predmetov, ki jih ponujajo. Seznam mora vsebovati angleški ime predmetov, njihov kratek opis, pripadajoče število kreditnih točk (ECTS) in semester izvajanja. Primera ustreznih seznamov predmetov, ki jih naša fakulteta ponuja tujim študentom, najdete na:

·         Predmeti zimskega semestra

·         Predmeti letnega semestra 

 

Korak 7. Skrbno preglejte pogoje, ki jih tuja institucija zahteva od vas (npr. B2 stopnja certifikata znanja angleškega jezika) in se prepričajte, da jih izpolnjujete. Če vas zanima interpretacija in nujnost izpolnjevanja teh pogojev (npr. ali res potrebujete certifikat B2, ali ga morate oddati že sedaj, ali pa lahko šele ob nastopu izmenjave itd.), pišite tujemu Erasmus koordinatorju, ker mi nismo avtorizirani za interpretacijo tujih meril.

 

Korak 8. Preglejte predmete, ki bi jih poslušali na domači fakulteti v času izmenjave. Iz seznama ponujenih predmetov tuje fakultete izberite zamenjavo domačim predmetom na način, ki vam po vrnitvi omogoča nadaljevanje študija na domači fakulteti. V preteklosti je veljalo pravilo 70 % ujemanja snovi z našim programom, medtem ko je 30 % vsebin strokovnih predmetov lahko bilo poljubnih. To omejitev smo opustili in presojo ustreznosti v celoti prepustili mentorju izmenjave. Tuji jeziki ter zgodovinske, kulturne in etične posebnosti gostujoče dežele ne šteje kot strokovni predmet in jih ne priznavamo v kvoto kreditnih točk za priznavanje domačih predmetov.

 

Nekatere destinacije ob sprejemu tujih študentov izvedejo obsežne aktivnosti, kot so vodeni ogled mesta, kratek tečaj nacionalnega jezika, predavanja o nacionalni kulturi in podobno. Mnogokrat so te aktivnosti obvezne in tudi nagrajene s kreditnimi točkami (tipično od 1 do 2 ECTS). Te kreditne točke ne spadajo v obseg strokovne snovi, zato v takem primeru pripravite študijski program v povečanem obsegu (npr. 32 ECTS namesto 30 ECTS), saj vas te aktivnosti ne obremenjujejo študijsko, ampak so mišljene kot družabni dogodki, poleg tega tipično trajajo samo prvi teden izmenjave.

 

Domače in tuje predmete vpišite v obrazec »Program študija v tujini po programu Erasmus+«, ki ga oddate v dveh izvodih.

Študijski sporazum za ERASMUS+ ter Navodila za izpolnjevanje le tega 

 

KORAKI PO TEM, KO BOSTE OBVEŠČENI NA KATERO INSTITUCIJO STE SPREJETI!


Korak 9. Izberite mentorja izmenjave obvezno na katedri, katere študijsko smer katere boste vpisani med izmenjavo. Mentor pregleda in potrdi predlagane zamenjave. Poleg mentorja zamenjavo potrdi še predstojnik katedre, kar uredi mentor in vam vrne obrazec z obema podpisoma (mentorjevim in od predstojnika katedre). Obrazec nato dostavite v študentsko pisarno (ga. Katarina Erjavec Drešar). Obrazec (že podpisan z vaše strani, mentorja in predstojnika katedre) študentska pisarna odda v presojo Erasmus koordinatorju oziroma po potrebi na študijsko komisijo. Po dokončani odobritvi vlogo podpiše tudi dekan fakultete. Ko so na obrazcu vsi zahtevani podpisi in žig fakultete, vam vrnemo en originalen izvod. 

 

Korak 10. Pravočasno kontaktirajte mentorja in pripravite program izmenjave, ker mentorji in predstojniki kateder imajo svoje obveznosti in ne morejo vaših prijav reševati prioritetno.


Dokončne vloge* je potrebno oddati v pisni obliki v študentsko pisarno, ga. Katarini Erjavec Drešar do PONEDELJKA, 15. januarja 2018, do 12. ure. Kasnejših vlog ne bomo sprejemali!


Erasmus govorilne ure so od ponedeljka do četrtka, med 10:30 in 12:30 uro, v študentski pisarni, pri ga. Katarini Erjavec Drešar, tel. 01 4768 209.

*Dokončna vloga vsebuje:

·         prijava na spletni obrazec (online) – STUDIS,

·         študijski sporazum (SMP ali SMS) (dva izvoda),

·         motivacijsko pismo v angleškem jeziku.

 

Koristne povezave za pripravo na Erasmus+ študijsko mobilnost

Ukrepi v primeru nedoseganja zahtevanih študijskih obveznosti

Koristne povezave za iskanje študijskih praks