Pred izmenjavo

Razpis za NAKNADNO prijavo na mednarodno izmenjavo za študijsko leto 2017/2018

 

Korak 1Splošne informacije - besedilo razpisa

Korak 2. Seznanite se z odgovori na pogosto zastavljena vprašanja, ki vam bodo olajšali pripravo vloge in razčistili nejasnosti. 

Korak 3. Izberite želeno tujo fakulteto.

Seznam potencialno gostujočih fakultet *
Od teh so sledeče že zasedene:

ERASMUS KODA

DRŽAVA INSTITUCIJE GOSTITELJICE

A GRAZ02

Avstrija

B BRUSSEL01

Belgija

B LEUVEN 01

Belgija

D ASCHAFF01

Nemčija

D BERLIN02

Nemčija

D BREMEN03

Nemčija

D MUNCHEN02

Nemčija

E BARCELO03

Španija

E BILBAO01

Španija

E LAS-PAL01

Španija

E MADRID05

ŠPANIJA

E MALAGA01

Španija

HR ZAGREB01

Hrvaška

P COIMBRA01

PORTUGALSKA

SE MIDSWED01

Švedska

*  Prvi stolpec je država, drugi stolpec podaja Erasmus kodo označuje oznako države/članice (ERASMUS+ KODA), tretji stolpec pa ime institucije. V četrtem stolpcu je naveden koordinatorjev elektronski naslov s strani tuje institucije. Peti stolpec navaja šifro študijskega področja, ki vam ga gostujoča institucija ponuja. Šifrant kod Erasmus+ je na voljo v tretjem stolpcu tabele na straneh od 16 (pdf 18) do 18 (pdf 20). Ne glede na navedeno kodo je za izmenjavo najbolj relevanten predmetnik in vsebine predmetov, ki so vam na voljo). 

Šesti stolpec označuje (SM = student mobility, TM = teaching mobility, STT = staff mobility). Za vas pridejo v poštev izmenjave SM.

Sedmi stolpec navaja število študentov, ki se izmenjave lahko udeležijo in osmi stolpec število mesecev, ki jih študent lahko preživi v tujini. 

POMEMBNO! Deseti stolpec podaja maksimalno število naših študentov, ki lahko hkrati gostujejo na tuji instituciji. V primeru večjega interesa od prostih mest bo potrebno izvesti prerazporeditev. Zaradi tega je koristno izbrati tudi alternativno fakulteto ali dve poleg primarno želene.

Stolpec stopnja izmenjave je namenjen pregledu tiste stopnje, v kateri se lahko izmenjave udeležite (1 pomeni prva stopnja, medtem ko 2. pomeni druga stopnja - mag). Vedno spremljajte opombe (tam vam bom namreč pisala vse pomembne informacije v zvezi z destinacijo).


Prioriteta pri izboru se bo na UL FE določila po naslednjih pravilih:

Ker gre za izredno podaljšanje razpisa, imate v tem primeru prednost študenti, ki prijavo oddate prej.  Prijave so časovno žigosane in posledično tisti, ki se prijavi prvi, pridobi možnost odhoda na željeno destinacijo. Vsi ostali – kasneje prijavljeni bodo pravočasno obveščeni da so “izrinjeni” in imajo možnost prijave na drugo destinacijo

Skratka pri tokratni NAKNADNI prijavi velja izključno zgodnejši datum najave neglede na ostale kriterije.

 

Prijavni obrazec za namen študija! Rok za prijavo do 22.9.2017 do polnoči!
S tem, ko najavo pošljete, se strinjate, da se bodo pregledale vaše dosedanje ocene in študentski status za namene razreševanja konfliktov na prezasedenih destinacijah.

Na fakulteti se zavezujemo, da vas bomo sproti obveščali o prekoračitvi kapacitet, odkritih na podlagi najav. Da bi o morebitnem konfliktu bili čim prej obveščeni in s tem imeli več časa za izbiro nove destinacije, vam priporočamo, da nam najave pošljete čim prej.

 

Korak 5. Za vsa dodatna pojasnila smo dosegljivi na 01 4768 209 – Katarina Erjavec Drešar (dnevno v času uradnih ur) ali .

Korak 6. Na spletni strani tuje fakultete pridobite seznam predmetov, ki jih ponujajo. Seznam mora vsebovati angleški ime predmeta, kratek opis predmeta, število kreditnih točk (ECTS) in čas izvajanja (poletni ali zimski semester). Primera ustreznih seznamov predmetov, ki jih naša fakulteta ponuja tujim študentom, najdete na:

Korak 7. Skrbno preglejte pogoje, ki jih tuja institucija zahteva od vas (npr. B2 stopnja certifikata znanja angleškega jezika) in se prepričajte, da jih izpolnjujete. Če vas zanima interpretacija in nujnost izpolnjevanja teh pogojev (npr. ali res potrebujete certifikat B2, ali ga morate oddati že sedaj, ali pa lahko šele ob nastopu izmenjave itd.), pišite tujemu Erasmus koordinatorju, ker mi nismo avtorizirani za interpretacijo tujih meril.

Korak 8. Preglejte predmete, ki bi jih poslušali na domači fakulteti v času izmenjave. Iz seznama ponujenih predmetov tuje fakultete izberite zamenjavo domačim predmetom na način, ki vam po vrnitvi omogoča nadaljevanje študija na domači fakulteti. V preteklosti je veljalo pravilo 70 % ujemanja snovi z našim programom, medtem ko je 30 % vsebine strokovnih predmetov lahko bilo poljubnih. To pravilo smo opustili in presojo ustreznosti v celoti prepustili mentorju izmenjave. Tuji jeziki ter zgodovinske, kulturne in etične posebnosti gostujoče dežele ne šteje kot strokovni predmet in jih ne priznavamo v kvoto kreditnih točk za priznavanje domačih predmetov.

Nekatere destinacije ob sprejemu tujih študentov izvedejo obsežne aktivnosti, kot so vodeni ogled mesta, kratek tečaj nacionalnega jezika, predavanja o nacionalni kulturi in podobno. Mnogokrat so te aktivnosti obvezne in tudi nagrajene s kreditnimi točkami (tipično od 1 do 2 ECTS). Te kreditne točke ne spadajo v obseg strokovne snovi, zato v takem primeru pripravite študijski program v povečanem obsegu (npr. 32 ECTS namesto 30 ECTS), saj vas te aktivnosti ne obremenjujejo študijsko, ampak so mišljene kot družabni dogodki, poleg tega tipično trajajo samo prvi teden izmenjave.

Domače in tuje predmete vpišite v obrazec »Program študija v tujini po programu Erasmus+«. Izpolniti morate dva originalna izvoda.

Študijski sporazum za ERASMUS+

Navodila


Korak 9. Izberite mentorja izmenjave obvezno na katedri, katere študijsko smer ste vpisali. Mentor pregleda in potrdi predlagane zamenjave. Poleg mentorja zamenjavo potrdi še predstojnik katedre, kar uredi mentor in vam vrne obrazec z obema podpisoma (mentorjevim in od predstojnika katedre). Obrazec nato dostavite v študentsko pisarno (ga. Katarina Erjavec). Obrazec (že podpisan z vaše strani, mentorja in predstojnika katedre) študentska pisarna odda v presojo Erasmus koordinatorju oziroma po potrebi na študijsko komisijo. Po dokončani odobritvi vlogo podpiše tudi dekan fakultete. Ko so na obrazcu vsi zahtevani podpisi in žig fakultete, vam vrnemo en originalen izvod. 

Korak 10. Pravočasno kontaktirajte mentorja in pripravite program izmenjave, ker mentorji in predstojniki kateder imajo svoje obveznosti in ne morejo vaših prijav reševati prioritetno.

Dokončne vloge* je potrebno oddati v pisni obliki v študentsko pisarno, ga. Katarini Erjavec Drešar do petka, 6. oktobra 2017, do 10. ure.


Erasmus govorilne ure so od ponedeljka do četrtka, med 10:30 in 12:30 uro, v študentski pisarni, pri , tel. 01 4768 209.

 

*Dokončne vloge so:

  • prijava na spletni obrazec (online)
  • izvod prijavnega obrazca za študij (dva izvoda)
  • motivacijsko pismo v angleškem jeziku (dva izvoda)
  • izpolnjen in s strani mentorja ter predstojnika katedre podpisan študijski sporazum - pred izmenjavo izpolnite le del "Before the mobility"

 

Koristne povezave za pripravo na Erasmus+ študijsko mobilnost

Ukrepi v primeru nedoseganja zahtevanih študijskih obveznosti

Koristne povezave za iskanje študijskih praks

HousingAnywhere-možnost oddaje/najema sobe med izmenjavo