Izpitni roki

Seznam izpitnih rokov 2017/2018

 

Roki za prijavo na pisni izpit

Če je izpit v … …, je zadnji rok za prijavo
ponedeljek četrtek do 24:00
torek petek do 24:00
sreda sobota do 24:00
četrtek nedelja do 24:00
petek ponedeljek do 24:00

 

Odjava od pisnega izpita
Študent se od pisnega izpita na katerega je prijavljen, lahko odjavi prek informacijskega sistema do 1:00 na dan izpita.

Prijave in odjave na ustne roke
Ko je ustni rok razpisan, ga študenti vidijo na svojem vmesniku in se lahko nanj prijavljajo, če izpolnjujejo pogoje, ki so določeni v nastavitvah parametrov predmeta. Časovni rok za prijavo in odjavo je do 20:00 dan pred izpitom, na dan izpita bodo študenti videli tudi v kateri interval so razporejeni.

Opozorilo
38. člen
Če se študent zaradi opravičenega razloga ni mogel udeležiti izpita ali se iz istega razloga ni mogel odjaviti oziroma, če mu iz razlogov, na katere ni mogel vplivati, ni bilo omogočeno opravljanje izpita in to dokaže pred komisijo za reševanje študentskih vlog, se šteje, da je bil pravočasno odjavljen. Študentu, ki se ni odjavil in ni prišel na katerikoli del izpita ter za to nima opravičljivega razloga, se izpit zavede kot neocenjen, kar se šteje kot neuspešno opravljanje izpita.

 

Postopek prijave na izpit za študente, ki morajo opravljanje izpita plačati (pavzerji in četrto ali nadaljnja opravljanja izpita): 1. študent se sam pravočasno prijavi na razpisani izpitni rok v informacijskem sistemu; 2. po vnosu ocene pri izpitu (pozitivne ali negativne) študent prejme na svoj e-mail, ki je enak uporabniškemu imenu, račun, ki ga plača v roku, ki je določen na računu; 3. v primeru, da študent terjatev ne bo poravnal, se mu bo informacijski sistem zablokiral; 4. študente opozarjamo, da se je spremenil izpitni pravilnik (vrnjene prijave, rok za odjavo od izpita,…).

 

Sklep Statutarne komisije UL