2. stopnja

Rešeni stari izbirni izpiti

17.07.2018

Izbirni izpit bo letos, 7. septembra 2018, podoben, kot so ga opravljali kandidati v preteklih letih, le s spremenjenim načinom ocenjevanja in nekoliko prilagojeno vsebino. Značilnosti izbirnega izpita so:

  • način ocenjevanja bo letos nekoliko spremenjen:  za pravilen odgovor se prizna 1 točka, za nepravilen odgovor se odbije 1 točka, za neodgovarjanje se odbije ½ točke,
  • izbirni izpit bo zasnovan kot preizkus inženirske inteligence, ki poleg elektrotehnikom daje možnosti tudi drugim diplomantom prve stopnje drugih sorodnih programov,
  • področja izpitnih vprašanj bodo zato uravnotežena. Polovica vprašanj bo s področij elektrotehnike in fizike, druga polovica vprašanj pa s področij matematike, računalništva in logike.  
  • preverjamo osnovno razumevanje vsebin (poudarek je na splošnih vsebinah in vsebinah prvih dveh letnikov),
  • uporaba računal ni dovoljena.

Izbirni izpit 2012/13 z rešitvami

Izbirni izpit 2013/14 z rešitvami

Izbirni izpit 2014/15 z rešitvami

Izbirni izpit 2015/16 z rešitvami

Izbirni izpit 2016/17 z rešitvami

Izbirni izpit 2017/18 z rešitvami

Izbirni izpit 2018/19 z rešitvami