2. stopnja

Plačilo zagovorov zaključnih del

18.09.2017

Upravni odbor Fakultete za elektrotehniko je na 10. dopisni seji, z dne 14. 9. 2017 sklenil, da se študentom brez statusa zagovor zaključenega dela do 01. 10. 2019 ne zaračuna, če od izgube statusa študenta nista minili več kot dve leti.

UL FE