2. stopnja

Plačano pripravništvo v Evropskem patentnem uradu (EPO) 2019/20

13.03.2019

Univerza v Ljubljani (v nadaljevanju: UL) je z Evropskim patentnim uradom (European Patent Office, v nadaljevanju: EPO) sklenila memorandum o sodelovanju v iniciativi Pan-European Seal Professional Traineeship Program. Sodelovanje v programu Univerzi v Ljubljani omogoča, da EPO do 31. marca 2019 v ožji izbor za opravljanje enoletnega plačanega pripravništva predlaga osem najustreznejših kandidatov (pet s področja naravoslovja in tehnike, tri s področja humanistike in družboslovja), ki so (bodoči) diplomanti magistrskega študija ustreznih smeri UL. Višina mesečnega prejemka pripravnikov EPO je približno 1.400 EUR bruto, predvideni začetek opravljanja pripravništva na sedežu urada v Münchnu, Nemčija je september 2019.

Po izboru EPO kot ustrezna štejejo sledeča področja:

  • naravoslovje in tehnika: kemijsko inženirstvo, strojništvo, elektrotehnika, računalništvo in informatika, vede o življenju, vede o materialih, statistika oz. podatkovna analiza ipd.
  • humanistika in družboslovje: pravo, ekonomija oz. poslovne vede, mednarodni odnosi/ politologija, komunikologija, marketing, kadrovski management ipd.
  • Rok za prijavo je 19. marec 2019, celotno besedilo razpisa pa je objavljeno na povezavi https://www.uni-lj.si/aktualno/novice/2019031110343107. Osem kandidatov, ki jih bo Univerza v Ljubljani izbrala s tem razpisom, bo EPO uvrstil neposredno na ožji seznam kandidatov (shortlist) in izvedel dokončni postopek selekcije, rezultati katerega bodo znani predvidoma konec junija 2019.