Študijski koledar

V skladu s predlogom Senata Univerze v Ljubljani se organizirano vzgojno izobraževalno delo izvaja v študijskem letu, ki se začne 1. oktobra 2017 in konča 30. septembra 2018.

1. semester

 

Od vključno

Do vključno

Organizirano pedagoško delo

ponedeljek, 02. 10. 2017

petek, 19. 01. 2018

Zimsko izpitno obdobje

ponedeljek, 22. 01. 2018

petek, 16. 02. 2018

 

2.semester

 

Od vključno

Do vključno

Organizirano pedagoško delo

ponedeljek, 19. 02. 2018

petek, 08. 06. 2018

Spomladansko izpitno obdobje

ponedeljek, 11. 06. 2018

petek, 06. 07. 2018

Jesensko izpitno obdobje

ponedeljek, 2. 08. 2018

petek, 14. 09. 2018 

 

Manjkajoči torek v prvem semestru morajo članice nadomestiti. Pedagogi uredijo nadomeščanje sami.
Za 28. 12. 2017 in 29. 12. 2017 je predvideno organizirano pedagoško delo in se upošteva urnik za ponedeljek (za dan 28. 12.) in torek (za dan 29. 12. 2017).
Ponedeljek, 30. 4. 2018, je dela prost dan.
Za 3. 5. 2018 se upošteva urnik za ponedeljek.

Razpored izpitnih rokov za študijske programe 1. stopnje

Izpitno obdobje

Predmeti zimskega semestra

Predmeti poletnega semestra

Zimsko

Predmet ima dva izpitna roka (možno eno opravljanje izpita)

Predmet ima en izpitni rok (za študente preteklih študijskih let)

Spomladansko

Predmet ima en izpitni rok

Predmet ima dva izpitna roka (možni dve opravljanji izpita)

Jesensko

Predmet ima en izpitni rok

Predmet ima en izpitni rok

Vsak predmet bo imel razpisane 4 izpitne roke, študent pa lahko opravlja izpit pri predmetu v enem študijskem letu največ trikrat.
 

Razpored izpitnih rokov za magistrski študijski program 2. stopnje Elektrotehnika

Izpitno obdobje

Predmeti zimskega semestra

Predmeti poletnega semestra

Zimsko

Predmet ima en izpitni rok

Predmet ima en izpitni rok (za študente preteklih študijskih let)

Spomladansko

Predmet ima en izpitni rok

Predmet ima dva izpitna roka (možni dve opravljanji izpita)

Jesensko

Predmet ima en izpitni rok

Predmet ima en izpitni rok

Študent lahko opravlja izpit pri predmetu v enem študijskem letu največ trikrat. 

Opomba: 

Izpitni roki so razporejeni tako, da ima vsak predmet razpisane 4 izpitne roke, študent pa lahko opravlja izpit pri predmetu v enem študijskem letu največ trikrat.

  • Pri predmetih zimskega semestra študent lahko opravlja izpit enkrat v zimskem izpitnem obdobju (čeprav sta razpisana dva termina), enkrat v junijskem izpitnem obdobju in enkrat v jesenskem izpitnem obdobju.
  • Pri predmetih poletnega semestra študent lahko opravlja izpit dvakrat v junijskem oz. spomladanskem izpitnem obdobju in enkrat v jesenskem izpitnem obdobju.

Študijski koledar za študijsko leto 2017/2018 Univerze v Ljubljani

 

POGOJI ZA NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK

 

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Elektrotehnika

napredovanje

Pogoji za napredovanje

iz 1. v 2. letnik

Študent se lahko vpiše v 2. letnik, če do vpisnega roka opravi obveznosti iz 1. letnika v obsegu najmanj 54 kreditnih točk (ECTS). 

iz 2. v 3. letnik

Študent se lahko vpiše v 3. letnik, če do vpisnega roka opravi vse obveznosti iz 1. letnika (60 kreditnih točk) in obveznosti iz 2. letnika v obsegu najmanj 54 kreditnih točk (ECTS).

 

Ponavljanje je možno skladno z zakonodajo in Statutom Univerze v Ljubljani samo enkrat v času študija, pri čemer se za ponavljanje šteje tudi morebitna sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.

 

Ponovni vpis

Pogoji za ponovni vpis

v 1. letnik

Za ponovni vpis v 1. letnik mora študent opraviti obveznosti iz 1. letnika v obsegu najmanj 30 kreditnih točk (ECTS).

v 2. letnik

Za ponovni vpis v 2. letnik mora študent opraviti vse obveznosti iz 1. letnika (60 kreditnih točk) in obveznosti iz 2. letnika v obsegu najmanj 30 kreditnih točk (ECTS).

 

V skladu s statutom UL študent zadnjega letnika ne more ponavljati.

 

Interdisciplinarni univerzitetni študijski program 1. stopnje Multimedija

napredovanje

Pogoji za napredovanje

iz 1. v 2. letnik

Študent se lahko vpiše v 2. letnik, če do vpisnega roka opravi obveznosti iz 1. letnika v obsegu najmanj 60 kreditnih točk (ECTS). 

iz 2. v 3. letnik

Študent se lahko vpiše v 3. letnik, če do vpisnega roka opravi vse obveznosti iz 1. letnika (60 kreditnih točk) in obveznosti iz 2. letnika v obsegu najmanj 60 kreditnih točk (ECTS).

 

Ponavljanje je možno skladno z zakonodajo in Statutom Univerze v Ljubljani samo enkrat v času študija, pri čemer se za ponavljanje šteje tudi morebitna sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.

 

Ponovni vpis

Pogoji za ponovni vpis

v 1. letnik

Za ponovni vpis v 1. letnik mora študent opraviti obveznosti iz 1. letnika v obsegu najmanj 30 kreditnih točk (ECTS).

v 2. letnik

Za ponovni vpis v 2. letnik mora študent opraviti vse obveznosti iz 1. letnika (60 kreditnih točk) in obveznosti iz 2. letnika v obsegu najmanj 30 kreditnih točk (ECTS).

 

V skladu s statutom UL študent zadnjega letnika ne more ponavljati.

 

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Aplikativna elektrotehnika

napredovanje

Pogoji za napredovanje

iz 1. v 2. letnik

Študent se lahko vpiše v 2. letnik, če do vpisnega roka opravi obveznosti iz 1. letnika v obsegu najmanj 54 kreditnih točk (ECTS). 

iz 2. v 3. letnik

Študent se lahko vpiše v 3. letnik, če do vpisnega roka opravi vse obveznosti iz 1. letnika (60 kreditnih točk) in obveznosti iz 2. letnika v obsegu najmanj 54 kreditnih točk (ECTS).

 

Ponavljanje je možno skladno z zakonodajo in Statutom Univerze v Ljubljani samo enkrat v času študija, pri čemer se za ponavljanje šteje tudi morebitna sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.

 

Ponovni vpis

Pogoji za ponovni vpis

v 1. letnik

Za ponovni vpis v 1. letnik mora študent opraviti obveznosti iz 1. letnika v obsegu najmanj 30 kreditnih točk (ECTS).

v 2. letnik

Za ponovni vpis v 2. letnik mora študent opraviti vse obveznosti iz 1. letnika (60 kreditnih točk) in obveznosti iz 2. letnika v obsegu najmanj 30 kreditnih točk (ECTS).

 

V skladu s statutom UL študent zadnjega letnika ne more ponavljati.

 

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Multimedijske komunikacije

Študent mora imeti za vpis v višji letnik potrjen predhodni letnik s frekvencami iz vseh predmetov, opravljene vse vaje in zahtevano število kreditnih točk:

 

napredovanje

Pogoji za napredovanje

iz 1. v 2. letnik

Študent se lahko vpiše v 2. letnik, če do vpisnega roka opravi obveznosti iz 1. letnika v obsegu najmanj 54 kreditnih točk (ECTS). 

iz 2. v 3. letnik

Študent se lahko vpiše v 3. letnik, če do vpisnega roka opravi vse obveznosti iz 1. letnika (60 kreditnih točk) in obveznosti iz 2. letnika v obsegu najmanj 54 kreditnih točk (ECTS).

 

Ponavljanje je možno skladno z zakonodajo in Statutom Univerze v Ljubljani samo enkrat v času študija, pri čemer se za ponavljanje šteje tudi morebitna sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.

 

Ponovni vpis

Pogoji za ponovni vpis

v 1. letnik

Za ponovni vpis v 1. letnik mora študent opraviti vse vaje in doseči najmanj 30 kreditnih točk (ECTS).

v 2. letnik

Za ponovni vpis v 2. letnik mora študent opraviti vse vaje in doseči najmanj 28 kreditnih točk (ECTS).

 

V skladu s statutom UL študent zadnjega letnika ne more ponavljati.

 

Podiplomski študijski program druge stopnje Elektrotehnika

napredovanje

Pogoji za napredovanje

iz 1. v 2. letnik

Študent se lahko vpiše v 2. letnik, če do vpisnega roka opravi obveznosti iz 1. letnika v obsegu najmanj 54 kreditnih točk (ECTS). 

 

Ponavljanje je možno skladno z zakonodajo in Statutom Univerze v Ljubljani samo enkrat v času študija, pri čemer se za ponavljanje šteje tudi morebitna sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.

 

Ponovni vpis

Pogoji za ponovni vpis

v 1. letnik

Za ponovni vpis v 1. letnik mora študent opraviti obveznosti 1. letnika v obsegu najmanj 30 kreditnih točk (ECTS).

 

V skladu s statutom UL študent zadnjega letnika ne more ponavljati.

 

Drugostopenjski univerzitetni študijski program Uporabna statistika

napredovanje

Pogoji za napredovanje

iz 1. v 2. letnik

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik študija je pridobljenih 45 kreditnih točk pri obveznih predmetih 1. letnika

 

 

V skladu s 153. členom Statuta UL se lahko študent izjemoma vpiše v višji letnik tudi kadar ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik.