Študijski koledar

V skladu s predlogom Senata Univerze v Ljubljani se organizirano vzgojno izobraževalno delo izvaja v študijskem letu, ki se začne 1. oktobra 2018 in konča 30. septembra 2019.

1. semester


zimski semester

2.semester


poletni semester

 

Razpored izpitnih rokov za študijske programe 1. stopnje


shema organizacija izpitnih rokov

 

 

Razpored izpitnih rokov za magistrski študijski program 2. stopnje Elektrotehnika

Izpitno obdobje

Predmeti zimskega semestra

Predmeti poletnega semestra

Zimsko

Predmet ima en izpitni rok

Predmet ima en izpitni rok (za študente preteklih študijskih let)

Spomladansko

Predmet ima en izpitni rok

Predmet ima dva izpitna roka (možni dve opravljanji izpita)

Jesensko

Predmet ima en izpitni rok

Predmet ima en izpitni rok

Študent lahko opravlja izpit pri predmetu v enem študijskem letu največ trikrat. 

Opomba: 

Izpitni roki so razporejeni tako, da ima vsak predmet razpisane 4 izpitne roke, študent pa lahko opravlja izpit pri predmetu v enem študijskem letu največ trikrat.

  • Pri predmetih zimskega semestra študent lahko opravlja izpit enkrat v zimskem izpitnem obdobju (čeprav sta razpisana dva termina), enkrat v junijskem izpitnem obdobju in enkrat v jesenskem izpitnem obdobju.
  • Pri predmetih poletnega semestra študent lahko opravlja izpit dvakrat v junijskem oz. spomladanskem izpitnem obdobju in enkrat v jesenskem izpitnem obdobju.

Študijski koledar za študijsko leto 2018/2019 Univerze v Ljubljani