Vloge in obrazci

VLOGE

Vloga za uveljavljanje upravičenih razlogov - študent lahko uveljavlja upravičene razloge najkasneje en mesec po prenehanju težave in do 1. 9., kasneje oddana dokazila se ne upoštevajo kot upravičen razlog

Vloga za prijavo teme doktorske disertacije

Vloga za priznavanje izpita

Vloga za vpis izbirnega predmeta izven FE (študentje FE)

Vloga za vpis izbirnega predmeta na FE (študentje drugih fakultet)

Vloga za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami in prilagoditev

Vloga za pridobitev statusa študenta športnika

Vloga za nadaljevanje študija po prekinitvi več kot dve leti

Ocena tveganja za nosečnice - študentke

 

POTRDILA

Potrdilo o praktičnem usposabljanju

 

PROŠNJE

Prošnja za izpis - pojasnilo k vpisu študentov, ki spremenijo študijski program: status študenta je vezan na študijsko leto. Vpis v drugi študijski program (status) učinkuje s 1. 10. pod pogojem, da študent do 30. 09. prinese dokazilo o izpisu iz prvega študijskega programa.

Prošnja za izbiro predmeta iz drugih programov - na doktorskem študiju je potrebno oddati ob vpisu oz. najkasneje do 03. 10.

Prošnja za napredovanje študenta iz upravičenih razlogov - oddaja vloge do 01.09