Vpis v 1. letnike

Vpis 2018/2019

Razpis za vpis v doktorske študijske programe UL za študijsko leto 2018/2019 je objavljen na spletni strani UL, dostopna je tudi prijava preko portala eVŠ.

Informativni dan za doktorske študijske programe Elektrotehnika, Bioznanosti – Nanoznanosti in Statistika - Tehniška statistika bo 23. maja 2018 ob 15. uri, v Multimedijski dvorani FE.

 

Vpis v 1. letnik študijskih programov trtetje stopnje

  • Rok za prijavo na magistrske študijske programe 3. stopnje je 30. avgusta 2018.
  • Prijava poteka preko portala eVŠ.
  • Natančno sledite navodilom za registracijo in izpolnjevanje prijave.

V primeru težav se obrnite na:

  • Težave z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem:

Podpora SIGEN-CA   e-naslov: podpora-ca@gov.si   tel.: 01/478-8590 (od 9. do 16. ure med delavniki)

  • Ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave:

Podpora eVŠ   e-naslov: evs-prijava.mizs@gov.si  tel.: 01/478-4659 (od 9. do 16. ure med delavniki, v času odprtih prijavnih rokov).

 

Izpolnjeno prijavo natisnite in podpišite ter jo skupaj z vsemi potrebnimi prilogami pošljite na naslov (Fakulteta za elektrotehniko UL,Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana) do roka za prijavo. Upoštevali bomo tudi na ta dan priporočeno oddane poštne pošiljke.  

Na razpis se lahko prijavite tudi, če do roka za prijavo še ne boste imeli opravljenih vseh obveznosti 2. stopnje študija.

K natisnjeni in podpisani prijavi iz sistema eVŠ je potrebno priložiti:

  1. fotokopijo vseh pridobljenih diplomskih listin (za kandidate z drugih fakultet)
  2. kandidati, ki ne bodo diplomirali do 15. 9. 2018, v prijavi navedejo predviden datum zaključka študija (študij mora biti zaključen najkasneje do 15. 9. 2018)
  3. če diploma še ni bila izdana, kandidati priložijo kopijo začasnega potrdila o diplomiranju
  4. če je diploma pridobljena v tujini, kandidati čim prej, skupaj s prijavo, fakulteti pošljejo dokumente za priznavanje v tujini pridobljene izobrazbe