Vpis v 1. letnike

Vpis 2020/2021

Razpis za vpis v doktorske študijske programe UL za študijsko leto 2020/2021 je objavljen na spletni strani UL, dostopna je tudi prijava preko portala eVŠ.

V skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), ki je stopil v veljavo 31. 5. 2020, objavljamo (dne 8. 6. 2020) spremembe skupnega dela Razpisa za vpis v doktorske študijske programe za študijsko leto 2020/2021 v naslednjih točkah:

a) Prijava za vpis,

b) Kandidati s tujimi listinami o izobraževanju,

i) Informativni dnevi

ter v delu Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa pri posameznih študijskih programih.

64. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20) določa, da se v prijavno-sprejemnih postopkih za vpis za študijsko leto 2020/2021 na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji prijave za vpis in vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način, tudi po prenehanju epidemije. Kandidati lahko tako zahtevana dokazila posredujejo tudi po običajni elektronski poti na elektronske naslove, navedene v razpisu za vpis, visokošolski zavod pa je dolžan pridobiti in preveriti dokazila, potrebna za prijavo na razpis za vpis in priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Podrobnejše informacije kandidati dobijo na kontaktnih naslovih, navedenih pri posameznih doktorskih programih.

Razpis za vpis na doktorski študijski program Elektrotehnika

 

Navodila za vpis na doktorski študij Elektrotehnika. 

Rok za prijavo kandidatov je do 21. avgusta 2020. Kandidati oddajo elektronsko prijavo preko spletnega portala eVŠ, podpisane pisne prijave z dokazili sprejema Fakulteta za elektrotehniko.

Izbrani kandidati bodo o vpisu na doktorski študij v začetku septembra obveščeni po pošti.

Kandidati, ki ste bili vpisani na dodiplomskem študiju FE, uporabite dosedanjo digitalno identiteto. Če podatka o uporabniškem imenu oz. digitalni identiteti ne veste, ga pridobite na naslovu , če pa ste pozabili le geslo, si ga pridobite na naslovu https://id.uni-lj.si/.

Vpis v prvi letnik v celoti poteka elektronsko preko študijskega informacijskega sistema.