Vpis v 1. letnike

Spoštovani,

dobrodošli na podiplomskem doktorskem študiju 3. stopnje na Fakulteti za elektrotehniko!

V nadaljevanju vam pošiljamo navodila za vpis na doktorski študij Elektrotehnika. Navodila natančno preberite in dosledno upoštevajte!

Kandidati, ki ste bili vpisani na dodiplomskem študiju FE, uporabite dosedanjo digitalno identiteto. Če podatka o uporabniškem imenu oz. digitalni identiteti ne veste, ga pridobite na naslovu , če pa ste pozabili le geslo, si ga pridobite na naslovu https://id.uni-lj.si/

Vpis v prvi letnik v celoti poteka elektronsko preko študijskega informacijskega sistema, ki je dostopen na naslovu: https://studij.fe.uni-lj.si.  

 

Za vpis sledite naslednjim korakom:

1. V sistem se prijavite z digitalno identiteto UL-ID, najkasneje do 28. 9. 2017.  

2. Po vstopu na vašo osebno stran v sistemu kliknite na povezavo pod naslovom »Izpolnjujete pogoje za vpis«, kjer boste dopolnili oziroma vnesli svoje osebne podatke.

3. Prosimo vas, da izpolnite vsa polja v vpisnem listu, tudi tista, ki niso obvezna. Nekateri podatki so že izpolnjeni, spremenite jih lahko le tam, kjer sistem to omogoča. Navodila za izpolnjevanje vpisnega lista so dostopna znotraj sistema pri izpolnjevanju vpisnega obrazca. Nekaj opozoril:

  • Elektronska pošta za obveščanje je skladna z vašo digitalno identiteto in je v vpisnem listu izpolnjena ter je ne morete spreminjati. Na ta naslov boste v prihodnje prejemali vsa pomembna obvestila in račune fakultete.  
  • Zaradi plačila zavarovanja v posebnih primerih potrebujemo vašo davčno številko, zato prosimo, da jo vpišete. Podatek varujemo skladno z zahtevami.
  • Vpis mobilne številke je neobvezen podatek, vendar vas prosimo, da številko vnesete zaradi lažjega in hitrejšega obveščanja.  
  • Pri izpolnitvi najvišje dosežene predhodne izobrazbe si pomagajte z Navodili za izpolnitev vpisnega lista.

4. Po vnosu vseh zahtevanih podatkov v vpisni list kliknite na gumb »Nadaljuj«. Vneseni podatki se vam bodo izpisali na zaslonu za ponovni pregled. Pod vpisnim listom se vam bo pokazal predmetnik 1. letnika. Vpisni list lahko na spletni strani izpolnite le enkrat, zato pred končno potrditvijo natančno preglejte, ali ste podatke vnesli pravilno in se po potrebi vrnite na predhodno stran ter jih popravite. Predogled lahko natisnete.

5. Vpisni list vam mora podpisati tudi mentor, zato se o vpisu izbirnih predmetov posvetujte z njim pred začetkom izpolnjevanja vpisnega lista. Predpisane obveznosti predmetnika se vam izpišejo same, iz nabora pa izberete 4 izbirne predmete. Ko predmetnik obsega v skupni vrednosti 60 KT, kliknite na gumb »Končaj z vpisom predmetov«. V primeru, da želite uveljavljati zunanje izbirne predmete, morate v Študentski pisarni oddati vlogo za izbiro zunanjega predmeta. Vloga je objavljena na spletni strani FE. Po izboru predmetnika se vam bo vpisni list izpisal na zaslonu za ponovni pregled. Pod vpisnim listom se bo izpisal predmetnik letnika v katerega se vpisujete. Vpisni list lahko na spletni strani izpolnite le enkrat, zato pred končno potrditvijo natančno preglejte, ali ste podatke vnesli pravilno in izberite gumb Potrdi.

6. Vpisni list natisnite obojestransko, preglejte in obvezno podpišite, podpiše pa ga tudi mentor. Vaš vpis brez podpisa na natisnjenem vpisnem letu ne bo veljaven! V kolikor opazite, da je na izpisanem vpisnem listu napaka (bodisi zaradi vašega vnosa ali napake pri pripravi vpisnega lista), napako popravite na natisnjenem izvodu vpisnega lista ter se poleg popravka podpišite. Popravki bodo vneseni v Študentski pisarni FE ob prejemu vpisnega lista.

7. Najkasneje do 28. 9. 2017 nam v kuverti na naslov: Fakulteta za elektrotehniko, Študentska pisarna, Tržaška 25, 1000 Ljubljana, posredujte izpolnjene naslednje dokumente:

  • Podpisan natisnjen vpisni list.
  • Fotokopijo potrdila o plačilu vpisnine. Po ceniku Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2017/2018 znaša vpisnina v 1. letnik 32,00 € (MR ne plačujete vpisnine). Univerzalni plačilni nalog izpolnite po vzorcu, ki se vam izpiše ob zaključku izpolnjevanja vpisnega lista in natančno upoštevajte navedeno referenco. Posebej vas opozarjamo, da sistem plačila ne bo evidentiral, če sklic pri plačilu ne bo pravilno naveden. Račun o plačani vpisnini boste prejeli po potrjenem vpisu na elektronsko pošto.

8. Prilagamo vam pogodbo, ki jo podpišete v dveh izvodih, en podpisan izvod zadržite. Prvi obrok šolnine plačate skupaj z vpisnino. Račun o plačilu pa vam bo izstavilo računovodstvo FE na vaš naslov. V primeru, da vam stroške šolnine povrne podjetje, prosim da izpolnite Pogodba o pristopu k dolgu (če vam podjetje poleg šolnine plača tudi vpisnino je to potrebno to posebej navesti). Druge dopolnitve pogodbe (mladi raziskovalci - MR, vpis z magisterijem znanosti) se bodo reševale z aneksi.

Za ureditev vpisa v š. l. 2017/18 po pošti pošljete: podpisan vpisni list, dokazilo o plačilu vpisnine in prvega obroka šolnine in obvezno tudi podpisan izvod pogodbe. Po potrditvi vpisa pa boste prejeli 6 potrdil o vpisu.

9. Formalni del vpisa je zaključen, ko Študentska pisarna FE prejme vaš izpolnjen in podpisan izvod vpisnega lista in vpis potrdi. V študijskem informacijskem sistemu spremljajte zaključek vašega vpisa in morebiten poziv Študentskega referata k popravkom pri vpisnem listu.   

Opozorilo: Rok za vpis je določen. V primeru, da do 28. 9. 2017 ne prejmemo pravilno izpolnjenega vpisnega lista, vpis ne bo več mogoč.

Vpis lahko opravite brez digitalnega potrdila. Prosim pa vas, da si za nadaljnje vstopanje v informacijski sistem obvezno pridobite digitalno potrdilo, izdano s strani pooblaščenega overovatelja (SIGEN-CA, POŠTA®CA, NLB).