Analitik

Skupina GEN-I se uvršča med inovativne in hitro rastoče akterje na evropskem energetskem trgu. Prisotnost na številnih mednarodnih trgih z električno energijo in zemeljskim plinom omogoča premišljene, a pravočasne odzive na spremembe na lokalnih trgih in s tem stabilno rast poslovanja. Energijo dobavljamo vsem segmentom končnih kupcev, gospodinjskim in manjšim poslovnim odjemalcem. Z novo storitvijo GEN-I Sonce gospodinjstvom in malim podjetnikom v Sloveniji omogočamo tudi izgradnjo mikro sončne elektrarne na ključ.

K sodelovanju vabimo nove sodelavce, ki iščejo karierni izziv na področju analitike.

Navdušuje vas modeliranje in analiziranje podatkov ter informacij z namenom postavitve uspešnih strategij. Zanima vas ekonomija, fizika, energetika in povezljivost omenjenih svetov obenem. Poznate osnove programiranja in rudarjenja s podatki. Delo s podatkovnimi bazami vam ni tuje. Imate občutek za poslovno razmišljanje in visoko razvite logično–analitične sposobnosti. Zanima vas delo v mednarodnem delovnem okolju. Odločnost, proaktivnost, usmerjenost v dosežke, natančnost ter sposobnost timskega dela so vaše lastnosti. 

Če vas navedeno opisuje, ne zamudite te priložnosti in se pridružite naši visoko motivirani in zavzeti ekipi analitikov na področju upravljanja portfeljev, trgovanja ter prodaje.

Odgovorni boste za:

  • spremljanje dogodkov na trgu, ki vplivajo na proizvodnjo in porabo električne energije in zemeljskega plina
  • pridobivanje in analizo podatkov povezanih s trgi električne energije in zemeljskega plina
  • izvrševanje in dovrševanje poslov na podlagi postavljenih strategij, vrednotenje uspešnosti strategij in prispevanje predlogov za oblikovanje novih strategij
  • sodelovanje pri izdelovanju kompleksnejših analiz in modelov za napovedovanje cenovnih gibanj
  • načrtovanje in vrednotenje kompleksnih produktov z električno energijo in zemeljskim plinom
  • razvoj modelov za obnašanje gospodinjskih in poslovnih odjemalcev

 

Od vas pričakujemo:

  • vsaj VI. raven izobrazbe tehnične ali naravoslovne smeri (s poudarkom na študiju elektrotehnike, matematike, fizike) oz. ustrezne ekonomske smeri (poudarek na ekonometriji, statistiki)
  • napredno znanje Excela
  • poznavanje programskih jezikov za finančno modeliranje in rudarjenje podatkov (poznavanje okolja MS SQL, Python ali Matlab so prednost)
  • aktivno znanje angleškega jezika, znanje dodatnega tujega jezika je zaželeno (nemškega, italijanskega, ali jezika s področja jugovzhodne Evrope)

 

Vašo predstavitev v slovenskem in angleškem jeziku pošljite po elektronski pošti na naslov s pripisom »Analitik«. 

 

gen-i 1