Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani

RAZISKOVALEC NA PROJEKTU CL++ (H017004)

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica:  

Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

RAZISKOVALEC NA PROJEKTU CL++ (H017004)

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas, s polnim delovnim časom, od 15.09.2017 do 31.12.2020 s trimesečno poskusno dobo.

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške oziroma druge naravoslovno-tehniške smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) elektrotehniške oziroma druge naravoslovno-tehniške smeri
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) elektrotehniške oziroma druge naravoslovno-tehniške smeri
 • povprečna ocena zadnje zaključene stopnje mora biti najmanj 8,00 (povprečje izpitov in vaj, brez diplome)
 • kandidat mora izpolnjevati pogoj, da ni minilo več kot pet let od zagovora diplome oziroma magisterija

3. Kratek opis dela in nalog:

 • PREPOZNAVANJE STANJ GIBANJA IN ALGORITMI ZA IMU
 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • priprava pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
 • pripravanje predlogov za nabavljanje razikovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Dodatna zahtevana znanja oziroma obvladovanje:

 • programiranje C ali C++
 • orodij Matlab/Simulink ali Labview
 • osnovnih robotskih znanj
 • znanje angleškega jezika

5. Rok za prijavo:

14 dni, od 22.08.2017 do 05.09.2017

 

6. Kontaktna oseba:

Ime in priimek: Vera Wabra

Telefonska številka: 4768 427

E-mail:  vera.wabra@fe.uni-lj.si