Ministrstvo za infrastrukturo

Študentsko delo na področju elektroenergetike

Direktorat za energijo v Ministrstvu za infrastrukturo vabi k sodelovanju študenta elektroenergetike za začasno študentsko delo na področju oskrbe z energijo ter področju obnovljivih virov in učinkovite rabe energije.

 

Delo bo obsegalo:

  • sodelovanje pri pripravi predloga celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) in sodelovanje pri pregledu razvojnih načrtov prenosnih energetskih sistemov (ELES, Plinovodi);
  • evidentiranje in pregledovanje različnih vlog z delovnega področja (npr. vlog za izdajanje energetskih dovoljenj, vlog pravnih oseb za pripravo državnih prostorskih načrtov);
  • priprava enostavnih analiz, statističnih pregledov, informacij in drugih podlag za odločanje;
  • pomoč pri vodenju različnih evidenc, registrov, seznamov s področja oskrbe z energijo;
  • zbiranje, urejanje in priprava raznih podatkov;
  • arhiviranje dokumentacije.

Zaželeno je, da imajo kandidati izkušnje na področju energetike (ni pogoj), pričakuje se resnost in odgovornost pri opravljanju nalog, zaželena je samoiniciativnost.

 

Delo bo potekalo od septembra do decembra 2018. Predviden obseg dela je med 24 in 32 ur tedensko. Urna postavka je 6,07 EUR bruto.

Prednost imajo študenti, ki bodo opravljali obvezno prakso ter študenti višjih letnikov ali tisti z absolventskim statusom s področja elektroenergetike. Od decembra 2018 dalje je možno opravljanje pripravništva.

 

Če ste se našli v opisu del in nalog in vas zanima delo na področju energetike, vas vljudno vabimo, da svojo prijavo s kratkim življenjepisom in opisom morebitnih delovnih izkušenj pošljete na naslov:

Ministrstvo za infrastrukturo
Langusova ulica 4
1000 Ljubljana

Ali po elektronski pošti na naslov: mzip.kadri@gov.si, s pripisom »študentsko delo na področju energetike«, do vključno 20.8.2018.

 

 

 

Vse objave delovnih mest so informativnega značaja. FE bo z vzdrževanjem spletnih vsebin skušala zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamči in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost ter celovitost. Prav tako FE ne jamči za pravilnost podatkov, ki jih pridobiva od drugih subjektov. Za priročnost in dodatne informacije lahko to spletno mesto vsebuje povezave do drugih spletnih mest. Te spletne strani delujejo neodvisno od spletne strani FE, zato ne odgovarjamo za njihovo vsebino ali uporabo.