Študentje na projektu

Datum objave: 24.01.2020

Razpis za študente 2020

ul logo

Razpis prostih mest za študente za pridobitev praktičnih znanj na projektu »Fotogrametrija in kalibracija kamer v 3D-prostoru (Kaligram)«

Z dnem 24. 1. 2020 objavljamo razpis za sodelovanje študentov na projektu “Fotogrametrija in kalibracija kamer v 3D prostoru (KaliGram)” v sodelovanju Fakultete za matematiko in fiziko, Fakultete za elektrotehniko, Fakultete za računalništvo in informatiko in podjetjema Ektimo, svetovanje in razvoj, d.o.o. in Arhitekt informacijskih rešitev Boštjan Krajnik s.p. Projekt je bil odobren na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov Po kreativni poti do znanja (JR 2017/2020).

Vsebina projekta

Pri uporabi umetne inteligence za namene videoanalitike se vedno znova srečujemo s potrebo po kalibriranih optičnih senzorjih. Potrebni so za lociranje predmetov in oseb v 3d prostoru, za ustvarjanje heatmap-ov, varnostnih sistemov in podobno. Pogosto je potrebno točno poznati pozicijo senzorja v prostoru, kot tudi vektor vidnega polja. To nam omogoči postopke kot so triangulacija, uparjanje z digitalnimi dvojčki in reidentifikacija. Do sedaj smo to počeli s posebnimi markerji, katerim je potrebno natančno določiti lego v prostoru s pomočjo geodeta. To je zelo zahtevno, drago in zamudno. Zato smo si kot cilj tega projekta zastavili postavitev sistema za avtomatsko kalibracijo s pomočjo prepoznavanja prostora in predmetov v njem ter fotogrametrijo. Tak sistem bi omogočil avtomatsko kalibracijo celotnega senzoričnega sistema. Dobili bi robustnost v primeru premikov senzorjev (namernih ali nenamernih). V najboljšem primeru pa bi nam to omogočilo uporabo motoriziranih senzorjev, ki bi se periodično ali pa po vsakem premiku sami skalibrirali. Tak sistem bi pomenil bistven preskok v sposobnostih videoanalitike, kot tudi omogočilo montažo naprav nestrokovnjakom, kar omogoči rast in razširitev videoanalitike v družbi. Poleg tega bo tak sistem omogočil boljšo pokritost, manj potrebnih senzorjev in posledično nižje stroške.

Znotraj projekta bomo ustvarili dve rešitvi. Prva je avtomatska kalibracija optičnega senzorja brez potrebe po geodetskih meritvah. To bomo dosegli s pomočjo detekcije robov, značilnih točk in izstopajočih lastnosti prostora v katerem se senzor nahaja. Primarno bomo uporabljali knjižnice, kot so openCV s ciljem, da bodo končni algoritmi dovolj hitri, da se jih lahko izvaja na edge napravah - vsaj na SoC računalnikih, kot so Raspberry Pi ali pa celo na mikrokontrolerjih kot so ESP32. Druga pa je 3D zajem prostora, v katerem se nahajamo, z navadno kamero. Cilj tukaj je, da s pomočjo navadnega video posnetka prostora (zavrtimo kamero okoli sebe na več mestih v prostoru) dobimo natančen 3D model prostora vključno s teksturami.

Način prijave

Kandidati se prijavijo prek poslane elektronske pošte, ki vsebuje:

 • naziv projekta (kot naslov sporočila): FOTOGRAMETRIJA IN KALIBRACIJA KAMER V 3D PROSTORU
 • ime, priimek, vpisna številka in smer študija
 • življenjepis, ki vsebuje pretekle delovne izkušnje (zaželeno v Europass stilu, PDF)
 • kratko in jedrnato motivacijsko pismo (do 400 besed, PDF), v katerem kandidati svoje izkušnje navežejo na enega ali več ciljev projekta in navedejo motivacijo za delo na omenjenem področju.

Kdo se lahko prijavi

Prijavijo se lahko študentje Fakultete za matematiko in fiziko, Fakultete za elektrotehniko, Fakultete za računalništvo in informatiko, ki obiskujejo študijske programe:

 • MATEMATIKA (univerzitetni študijski program, 1. stopnja)
 • MATEMATIKA (magistrski študijski program, 2. stopnja)
 • RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA (magistrski študijski program, 2. stopnja)
 • ELEKTROTEHNIKA (magistrski študijski program, 2. stopnja)

Kandidati iz različnih študijskih programov si medsebojno ne konkurirajo, v okviru istega programa pa se uporablja spodnji kriterij za točkovanje. Število mest na posameznih programih je naslednje:

 • MATEMATIKA (1. stopnja UNI): 1
 • MATEMATIKA (2. stopnja MAG): 1
 • RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA (2. stopnja MAG): 3
 • ELEKTROTEHNIKA (2. stopnja MAG): 1

Kriterij za ocenjevanje

 • Ocena intervjuja.
 • Ocena praktične naloge, ki jo študenti dobijo po prijavi.
 • Sodelovanje pri podobnih projektih.
 • Prednost imajo študenti, ki še niso sodelovali na projektih PKP. Od projektne skupine, ki je sestavljena iz 8 dodiplomskih in podiplomskih študentov, sta lahko vključena največ 2 študenta, ki sta že sodelovala na projektu PKP v okviru razpisa JR 2017/2020.
 • Vključeni študent je v obdobju trajanja projekta vpisan v javno veljaven študijski program v RS ter ni v delovnem razmerju, samostojni podjetni posameznik, ali prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb.
 • Pred končnim izborom bodo opravljeni razgovori.

Rok prijave

Kandidati se prijavijo tako, da do 14. 2. 2020 pošljejo popolno vlogo s priponkami po elektronski pošti na naslov: info@ektimo.si.

Na isti naslov lahko pošiljate tudi morebitna vprašanja. V primeru nepopolne vloge bodo kandidati pozvani k dopolnitvi po elektronski pošti, ki pa bo možna samo do roka za oddajo. Izbrani kandidati bodo povabljeni na razgovor, o rešitvi vloge pa bodo obveščeni predvidoma v roku 5 dni od razgovora.

V primeru, da se na razpis ne prijavi zadostno število kandidatov, se manjkajoče kandidate sprejema preko dodatnih prijav po roku do zapolnitve mest.

Čas trajanja

Projekt se bo izvajal do 31. 7. 2020.