Habilitacije

UL FE zagotavlja matičnost za habilitacijsko področje Elektrotehnika.

Za vloge po novih merilih

Poslovnik o delu Habilitacijske komisije UL