Laboratorij za fiziko

V Laboratoriju za fiziko se ukvarjamo predvsem s fiziko plazme in eksperimentalno fiziko osnovnih delcev. Obe veji raziskav potekata v tesnem sodelovanju z laboratoriji na Inštitutu Jožef Stefan.

člani:

izr. prof. ddr. Tomaž Gyergyek univ. dipl. fiz., soba KAB AS108, tel.: 827