Laboratorij za umetno zaznavanje, sisteme in kibernetiko

Laboratorij za umetno zaznavanje, sisteme in kibernetiko (LUKS) je raziskovalno in pedagoško dejaven na področju obdelave signalov, razpoznavanja, analize in razumevanja vzorcev, govornih tehnologij, biometrije, inteligentnih sistemov, teorije informacij in kodiranja.

Sodelavci laboratorija sodelujejo pri izvajanju podiplomskega, univerzitetnega in visokošolskega strokovnega izobraževalnega programa, predvsem na študijski smeri Avtomatika. Primarno pokrivajo univerzitetni študijski program za izbirno skupino Avtomatika - Inteligentni sistemi.

V okviru svojih raziskovalnih projektov se posvečajo izbranim sestavinam inteligentnih sistemov, kot so: samodejno razpoznavanje govora, tvorjenje umetnega govora, razpoznavanje uporabnikovih emocionalnih stanj, inteligentni sistemi za dialog, biometrično razpoznavanje in preverjanje uporabnikov. Te sestavine razvijajo kot samostojne izdelke ali pa z njimi dopolnjujejo izdelke na interdisciplinarnih raziskovalnih področjih, kot so na primer: inteligentni informacijski sistemi, biometrični nadzorni sistemi, ambientalni inteligentni sistemi, strežni roboti in podobno.

spletna stran:

http://luks.fe.uni-lj.si/

člani:

izr. prof. dr. Simon Dobrišek univ. dipl. inž. el., soba BN204-LUKS , tel.: 839
Klemen Grm mag. inž. el.
dr. Janez Križaj univ. dipl. inž. el., soba BN204-LUKS, tel.: 839
prof. dr. France Mihelič univ. dipl. mat., soba BN207-KAB, tel.: 313, 841
prof. dr. Nikola Pavešić univ. dipl. inž. el., soba BN205-KA B, tel.: 315,840
izr. prof. dr. Vitomir Štruc univ. dipl. inž. el., soba BN204-LUKS, tel.: 839