Laboratorij za modeliranje, simulacijo in vodenje

LMSVV laboratoriju se ukvarjamo s sodobnimi metodami računalniškega modeliranja, simulacije in vodenja sistemov. Medtem ko imamo na tem področju dolgoletno tradicijo, pa se v zadnjih desetih letih ukvarjamo tudi z avtonomnimi mobilnimi sistemi. Pri raziskavah razen bolj konvencionalnih pristopov uporabljamo tudi sodobne adaptivne, prediktivne, multivariabilne in hibridne načine modeliranja in vodenja ter pristope iz področja umetne inteligence kot npr. mehko logiko, umetne nevronske mreže in ekspertne sisteme.

Omenjene metode uporabljamo na številnih področjih: v vodenju sistemov, v toplotnih procesih (v stavbah, v industrijskih procesih), v mobilnih sistemih, v letalstvu in vesolju, v bio in farmakogenomiki, v medicini, itd.

Laboratorij za modeliranje, simulacijo in vodenje tesno sodeluje z Laboratorijem za avtonomne mobilne sisteme tako na pedagoškem kot na raziskovalnem področju.

Oba laboratorija pokrivata velik del pedagoškega procesa na visokošolskem strokovnem študiju, smer Avtomatika, na univerzitetnem prvostopenjskem študiju, smer Avtomatilka, na univerzitetnem magistrskem študiju, smer Avtomatika in informatika in na doktorskem študiju.

Splošno o avtomatiki

Možnosti zaposlitve

spletna stran:

http://msc.fe.uni-lj.si/

člani:

prof. dr. Maja Atanasijević-Kunc univ. dipl. inž. el., soba BN206-KAB , tel.: 314,715
doc. dr. Dejan Dovžan univ. dipl. inž. el., soba AN205D/1-KLA, tel.: 761
doc. dr. Gorazd Karer univ. dipl. inž. el., soba AN205E-KLA , tel.: 701
izr. prof. dr. Gregor Klančar univ. dipl. inž. el., soba AR207-KAB, tel.: 764
Milan Simčič dipl. inž. el., soba AN205B-KLA, tel.: 417
as. dr. Andrej Zdešar univ. dipl. inž. el., soba AN205D/1-KLA, tel.: 950
prof. dr. Borut Zupančič univ. dipl. inž. el., soba BN212-KAB , tel.: 306