Organiziranost fakultete

VODSTVO

 

Dekan

prof. dr. Gregor Dolinar

Prodekan za pedagoško dejavnost

prof. dr. Roman Kamnik

Prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost

prof. dr. Sašo Blažič

Prodekan za finančne zadeve in kakovost

izr. prof. dr. David Nedeljković

Tajnik fakultete

mag. Tea Urankar

 

 

KATEDRE

PREDSTOJNIK

I. Katedra za osnove elektrotehnike, matematiko in fiziko

doc. ddr. Melita Hajdinjak

II. Katedra za elektroenergetske sisteme in naprave

prof. dr. Grega Bizjak

III. Katedra za elektroniko

prof. dr. Marko Topič

IV. Katedra za merjenja in robotiko

prof. dr. Janko Drnovšek

V. Katedra za mikroelektronske tehnologije

doc. dr. Aleksander Sešek

VI. Katedra za mehatroniko

izr. prof. David Nedeljković

VII. Katedra za sisteme, avtomatiko in kibernetiko

prof. dr. Igor Škrjanc

VIII. Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije

prof. dr. Janez Bešter

IX. Katedra za biomedicinsko tehniko

prof. dr. Boštjan Likar

ORGANIGRAM

 

 

 

TAJNIŠTVO

Telefon

Tajnica vodstva fakultete

Martina Absec, soc. del.

01 4768 211

Vodja študijskega sektorja

Marjanca Rebernik, prof.

01 4768 428

Koordinator za mednarodne študentske izmenjave

izr. prof. dr. Boštjan Murovec

01 4768 265

Vodja računovodsko finančne službe

Zdenka Rajh Hekič, dipl. ekon.

01 4768 206

Raziskovalni sektor

Petra Koželj, univ. dipl. ekon.

01 4768 249

Vodja kadrovske službe

Vera Wabra Lekše, univ. dipl. upr. org.

01 4768 427

Vodja tehnično-vzdrževalne službe

Tomaž Plestenjak, ing. str.

01 4768 405

Služba za komuniciranje

dr. Nina Gržinič Frelih, univ. dipl. inž. el.

01 4768 114

Vodja knjižnice

mag. Zdenka Oven, univ. dipl. bibl.

01 4768 416

Vodja službe za VPD in VPP

Matijana Slabe Marinč

01 4768 744

Vodja založbe

prof. dr. Sašo Tomažič

01 4768 383

Predstojnik sektorja IKT

mag. Rok Žurbi

01 478 150
031 709 500

IKT sektor

Matej Jerman 01 4768 499
051 362 940

Predsednik Študentskega sveta FE

Jakob Veršnjak

01 4768 706