Organiziranost fakultete

VODSTVO

 

Dekan

prof. dr. Igor Papič

Prodekan za pedagoško dejavnost

prof. dr. Gregor Dolinar

Prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost

prof. dr. Tadej Kotnik

Prodekan za finančne zadeve in kakovost

izr. prof. dr. David Nedeljković

Tajnik

mag. Maja Slovenc, dipl. ekon.

 

 

KATEDRE

PREDSTOJNIK

I. Katedra za osnove elektrotehnike, matematiko in fiziko

prof. ddr. Aleš Iglič

II. Katedra za elektroenergetske sisteme in naprave

prof. dr. Rafael Mihalič

III. Katedra za elektroniko

prof. dr. Tadej Tuma

IV. Katedra za merjenja in robotiko

prof. dr. Janko Drnovšek

V. Katedra za mikroelektronske tehnologije

izr. prof. dr. Drago Strle

VI. Katedra za mehatroniko

prof. dr. Vanja Ambrožič

VII. Katedra za sisteme, avtomatiko in kibernetiko

prof. dr. Igor Škrjanc

VIII. Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije

prof. dr. Sašo Tomažič

IX. Katedra za biomedicinsko tehniko

prof. dr. Franjo Pernuš

 

 

 

 

TAJNIŠTVO

Telefon

Tajnica vodstva fakultete

Martina Absec, soc. del.

01 4768 211

Vodja študijskega sektorja

Marjanca Rebernik, prof.

01 4768 428

Koordinator za mednarodne študentske izmenjave

izr. prof. dr. Boštjan Murovec

01 4768 265

Vodja računovodsko finančne službe

Zdenka Rajh, dipl. ekon.

01 4768 206

Raziskovalni sektor

Petra Koželj, univ. dipl. ekon.

01 4768 249

Vodja kadrovske službe

Vera Wabra Lekše, univ. dipl. upr. org.

01 4768 427

Vodja knjižnice

mag. Zdenka Oven, univ. dipl. bibl.

01 4768 416

Vodja službe za VPD in VPP

Matijana Slabe Marinč

01 4768 744

Vodja založbe

prof. dr. Sašo Tomažič

01 4768 383

IKT sektor

Simona Nograšek

 

01 4768 868
051 222 868

IKT sektor

Peter Hozjan

01 4768 496
051 646 222

Vodja tehnično-vzdrževalne službe

Tomaž Plestenjak, ing. str.

01 4768 405

Predsednik Študentskega sveta FE

Rok Šikonja

01 4768 706

Podpredsednica Študentskega sveta FE

Karmen Kastelic

01 4768 706

Tajnik Študentskega sveta FE

Aleksandra Krajnović

01 4768 706