Asistenti

doc. dr. Vito Logar, univ. dipl. inž. el.

delovno mesto: Asistent z doktoratom
katedra: VII. Katedra za sisteme, avtomatiko in kibernetiko
laboratorij: Laboratorij za avtomatiko in kibernetiko
št. sobe: AN205E-KLA
telefon: 278
tajnica: 319
e-pošta:

opis:

osebna spletna stran

predmeti:

Računalniško vodenje procesov (AE, 1.st vs)
Regulacijska in krmilna tehnika (AE, 1.st vs)