Ostale službe

Dodajte predpono 01 4768 k vsem trimestnim telefonskim številkam.

Predstojnik organizacijske enote

priimek soba telefon
mag. Rok Žurbi150

Tajnik fakultete

priimek soba telefon
mag. Tea Urankar102

Tajnica vodstva

priimek soba telefon
Martina AbsecAN009A/1-DEK 211

Strokovna delavka v tajništvu vodstva

priimek soba telefon
Nataša SušaAN009A/1-DEK201

Tajnice kateder

priimek soba telefon
Marta Bregar AN209-PKA 221
Nika KlepecAN114413
Damjana MarinčDN112284
Irena SuhadolcBN513/A126
Olga Zakrajšek BN202-PKA 319

Pomočnik tajnika za kadrovske zadeve

priimek soba telefon
Vera Wabra LekšeAN010-KAD 427

Strokovna delavka za kadrovske zadeve

priimek soba telefon
Polona Pangos AN011A/1 422

Vodja službe za vpis in študijske zadeve

priimek soba telefon
Marjanca Rebernik AN012B-VOD 428

Strokovne delavke študijskega sektorja

priimek soba telefon
Katarina Erjavec DrešarAN012C-ŠTU209
Nina FošnaričAN012C-ŠTU460
Nina Gorenec RebernikAN012C-ŠTU338
Tatjana Lušina AN012C-ŠTU 213

Vodja raziskovalnega sektorja

priimek soba telefon
Petra KoželjDN007B-RAZ249

Vodja finančno računovodskega sektorja

priimek soba telefon
Zdenka Rajh HekičAN014E-VOD206

Strokovne delavke/delavci v finančno računovodskem sektorju

priimek soba telefon
Mojca BožičCR107861
Špela HrenA013 Računovodstvo776
Mojca IzlakarAN014D-BL205
Karmen KosAN014B/1-0D757
Marija Kutnar204
Erna NovakA013 Računovodstvo481

Samostojna strokovna delavka v kadrovski službi

priimek soba telefon
Jana LavričAN010402

Vodja knjižnice

priimek soba telefon
mag. Zdenka Oven AN007D-VOD 416,215

Bibliotekar

priimek soba telefon
Marjeta RovšekAN007B/1-SKL1294

Strokovni delavki v knjižnici

priimek soba telefon
Irma Čuk GorečanAN007A/1-KNJ 215
Rok MavričAN007A/1-KNJ 215
Mojca PerdihAN007A/1-KNJ 215

Vodja službe za komuniciranje

priimek soba telefon
dr. Nina Gržinič FrelihCR109/1114
Vesna ParadižCR109/1228

Strokovna delavka v službi za komuniciranje

priimek soba telefon
Mateja NovakCR109/1128

Samostojne strokovne delavke in delavci v raziskovalnem sektorju

priimek soba telefon
Edita BašićDN007A/1-RAZ256
Saša Cvetanović ČeponDN007A/1-RAZ359
Renata GlobevnikDN007A/1-RAZ246
Nina KoširDN007B-RAZ247
Elizabeta TrobecDN007A/1-RAZ457

Strokovni delavec v založbi

priimek soba telefon
Jošt Marinko AN002B-ZAL 383

Samostojna strokovna delavka za varnost pri delu in požarno varnost

priimek soba telefon
Matijana Slabe MarinčCR010744

Vratar-telefonist

priimek soba telefon
Nataša Kolar AN003-REC 411
Darija KuplenkAN003-REC411

Kurir

priimek soba telefon
Peter Zemljič AN002B-ZAL 383

Vodja IKT sektorja

priimek soba telefon
Matej Jerman499

Vodja vzdrževanja

priimek soba telefon
Tomaž PlestenjakAN006-TVS405

Elektrikar-vzdrževalec

priimek soba telefon
Franci Oblak DNK13-DEL273

Hišnik

priimek soba telefon
Aleš VogrinDNK13-DEL468

Čistilka

priimek soba telefon
Aida AlijagićDNK06/1-ČIS756
Esma BošnjakDNK06/1-ČIS756
Danica BradeškoDNK06/1-ČIS756
Jagoda Čanačević DNK06/1-ČIS756
Munira DurakovićDNK06/1-ČIS756
Danica ErjavecDNK06/1-ČIS756
Fatime JukićDNK06/1-ČIS756
Cirila KožuhDNK06/1-ČIS756
Kristina MalovrhDNK06/1-ČIS756
Francka MesecDNK06/1-ČIS756
Marinka PrebilDNK06/1-ČIS756
Senada Salkanović
Simona TominecDNK06/1-ČIS756
Asmira Topčagić756
Andreja Umek DNK06/1-ČIS756