Po abecedi

prof. dr. France Mihelič, univ. dipl. mat.

delovno mesto: Redni profesor
katedra: VII. Katedra za sisteme, avtomatiko in kibernetiko
laboratorij: Laboratorij za strojno inteligenco
št. sobe: BN207-KAB
telefon: 313, 841
tajnica: 319
e-pošta:

opis:

osebna spletna stran

predmeti:

Analiza signalov (AE, 1.st vs)
Govorne in slikovne tehnologije (M, 1.st un)
Govorne in slikovne tehnologije (E, 1.st un)
Govorne tehnologije (Modul I) (E, 2.st)
Naključni procesi in signali (E, 3.st)
Signali (E, 1.st un)