Po abecedi

Erna Novak

delovno mesto: Vodja področja/enote I (z več kot 5 zaposlenimi) VII/2
služba: Računovodsko finančna služba
št. sobe: A013 Računovodstvo
telefon: 481
e-pošta: