Po abecedi

as. Goran Andonovski, univ. dipl. inž. el.

delovno mesto: Raziskovalec
katedra: VII. Katedra za sisteme, avtomatiko in kibernetiko
laboratorij: Laboratorij za avtonomne mobilne sisteme
telefon: 950
tajnica: 319
e-pošta: