Po abecedi

Simona Nograšek

delovno mesto: Sistemski inženir VII/2
služba: IKT Sektor
št. sobe: MMC
telefon: 868
tajnica: DN006B
e-pošta: