Po abecedi

dr. Irena Nebec, univ. dipl. prav.

delovno mesto: Tajnik članice VII/2
služba: Dekanat
telefon: 212
e-pošta: