Po abecedi

Aleksandra Cvetkoska, mag. inž. el.

delovno mesto: Raziskovalec
katedra: IX. Katedra za biomedicinsko tehniko
laboratorij: Laboratorij za biokibernetiko
tajnica: 221
e-pošta: