Po abecedi

znan. sod. dr. Andrej Čampa, univ. dipl. inž. el.

delovno mesto: Znanstveni sodelavec
katedra: III. Katedra za elektroniko
laboratorij: Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko
tajnica: 319
e-pošta: