Raziskovalci

doc. dr. Emilija Stojmenova Duh, univ. dipl. inž. el.

delovno mesto: Znanstveni sodelavec
katedra: VIII. Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije
laboratorij: Laboratorij za telekomunikacije
telefon: 145
tajnica: 126
e-pošta: