Raziskovalci

strok. sod. Davorin Markič, univ. dipl. inž. el.

delovno mesto: Raziskovalec
katedra: VI. Katedra za mehatroniko
laboratorij: Laboratorij za regulacijsko tehniko in močnostno elektroniko
tajnica: 284
e-pošta: