Upokojeni profesorji

prof. dr. Peter Žunko, univ. dipl. inž. el.

delovno mesto: Upokojeni profesor
služba: Redni profesor
katedra: II. Katedra za elektroenergetske sisteme in naprave
e-pošta:

opis:

osebna spletna stran