Odprti dostop

Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)

 

Repozitorij Univerze v Ljubljani podpira trajno hranjenje in odprt dostop do objav, katerih avtorji so zaposleni na Univerzi v Ljubljani. Za uresničevanje namena RUL-a, knjižnica potrebuje dovoljenje za shranjevanje, kopiranje in upravljanje z deli, vendar le za zagotavljanje trajnega hranjenja, javne dostopnosti del tudi v prihodnje in za preverjanje plagiatorstva. Več o shranjevanju v repozitorije

 

Potrebni dokumenti za objavo / deponiranje del v RUL (testno obdobje):

  • Soglasje knjižnici FE za objavo / deponiranje del v Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL) z Izjavo o avtorstvu del, s katerim se knjižnici podeli pravica uresničevati namen RUL-a. Soglasje je neizključno in z njim vlagatelj ne prenese nobene druge materialne avtorske ali sorodne pravice na Univerzo v Ljubljani oz. Repozitorij Univerze v Ljubljani. To pomeni, da avtorji deponiranih del, lahko objavijo svoja dela deponirana v RUL sedaj ali v prihodnosti kjerkoli in Univerza v Ljubljani si ne lasti lastništva nad deponiranimi deli,
  • Zahtevek za vnos v Repozitorij Univerze v Ljubljani s predstavitveno datoteko (.pdf) in URL povezavo do založnikove različice (po potrebi)  

 

Ker gre za novo knjižnično storitev za zaposlene na FE, ki jo knjižnica testno uvaja in zaradi vpetosti storitve v različne sisteme, je nujna začetna osebna komunikacija s predlagatelji  oz. vlagatelji del v RUL  (tel. 4768 416, mag. Zdenka Oven, vodja knjižnice).

 

POMEMBNEJŠE POVEZAVE:

 

SHERPA/RoMEO - seznam politik založnikov glede shranjevanja objav v prostem ali odprtem dostopu

 

 Odprti dostop Slovenije   http://www.openaccess.si/

 

 Nacionalni portal odprte znanosti Nacionalni portal odprte znanosti : dostop do znanja slovenskih raziskovalnih organizacij

 

 

TEKOČE INFORMACIJE IN DOGODKI: