Odprti dostop

Podstran je v delu!

POMEMBNI POVEZAV V ZVEZI Z ODPRTIM DOSTOPOM:

 

 Odprti dostop Slovenije   http://www.openaccess.si/

 

Nacionalni portal odprte znanosti 

Nacionalni portal odprte znanosti : Dostop do znanja slovenskih raziskovalnih organizacij

 

TEKOČE INFORMACIJE IN DOGODKI:

Seminar "Praktični vidiki objavljanja v odprtem dostopu", 20. maj 2015 (videoposnetek)

Informacija o odprtem dostopu do recenziranih publikacij in raziskovalnih podatkov v programu Obzorje 2020