Vnos dokumentov

 

Dokumentacija, ki je potrebna za vnos dokumentov za potrebe osebnih bibliografij v sistemu COBISS:

 

  • izpolnjen interni obrazec Spremni list o dokumentu / delu (.docx), (.pdf) za vodenje bibliografij  
  • primarni vir (npr. zbornik, knjiga, revija ...)
  • fotokopija celotnega članka oz. prispevka
  • ustrezna dokazila (recenzije, vabila …)
  • definiranje razvrstitve oz. tipa dokumenta (tipologija dokumentov)

 

Določanje ustrezne tipologije dokumentom je avtorjeva odgovornost. Ustreznost dodeljene (znanstvene) tipologije za posamezna znanstvena in storokovna področja naknadno preverjajo in verificirajo tj. potrjujejo Osrednji specializirani informacijski centri (OSIC-i).

 

V primeru, da se avtor ne strinja s spremenjeno tipologijo s strani OSIC-a, ima možnost pritožbe:

  1. najprej na OSIC, ki je dokument preverjal in verificiral,
  2. v primeru, da se z obrazložitvijo s strani OSIC-a ne strinja, se lahko pritoži na še ustrezni Znanstvenoraziskovalni svet ene od ved pri ARRS: naravoslovje; tehniko; medicino in zdravje; biotehniko; družboslovje; humanistiko; interdisciplinarne raziskave.

 

Dodatna navodila za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti.