Cenik knjižničnih storitev

     

 

Cenik knjižničnih storitev v študijskem letu 2017/2018
Sklep Kolegija dekana FE dne 28. 2. 2017
           
KNJIŽNICA Fakultete za elektrotehniko Vrednost v EUR Stopnja DDV
Članarina          
- letna članarina      
  - študenti UL s statusom (plačana ob vpisu) 15,27 0
  - oseba brez statusa študenta UL* 15,27 0
  - študenti drugih visokošolskih zavodov s statusom     15,27  
  - dijaki nad 18 let     15,27 0
  - zaposleni na matični članici UL     0 0
  - zaposleni na drugih članicah UL   0 0
  - druge fizične osebe   20 0
- polletna članarina        
  - osebe brez statusa študenta UL*ali iz drugih visokošolskih zavodov s statusom 7,95 0
  - druge fizične osebe   11,5 0
- četrtletna članarina        
  - osebe brez statusa študenta UL*ali iz drugih visokošolskih zavodov s statusom     4,4 0
  - druge fizične osebe   6,1 0
- mesečna članarina          
  - osebe brez statusa študenta UL*ali iz drugih visokošolskih zavodov s statusom 2,4 0
  - druge fizične osebe   4,1 0
Zamudnina (enota na dan)      
- pri izposoji v čitalnico   5,6 0
- pri izposoji na dom     0,25 0
Obvestila o poteku roka izposoje          
- prvo obvestilo     0,47 0
- drugo obvestilo     0,95 0
- tretje obvestilo     2,05 0
- obvestilo pred tožbo       2,9 0
Izgubljena / poškodovana literatura      
  - stroški nabave   dejanski 0
  - stroški obdelave   5,92 0
  - bančni stroški pri naročilu iz tujine 15,71 0
Kavcije in odškodnine        
- izguba ključa za garderobno omarico 10,2 0
- nadomestna izkaznica   3,31 0
Medknjižnična izposoja in dobava dokumentov    
- iz lastne knjižnice    
  - izposoja enote knjižničnega gradiva 7 0
  - kopija      
  do 20 strani   4,8 0
  vsaka nadaljnja stran 0,09 0
  - članek poslan elektronsko 3,8 0
  - nujno naročilo (realizacija v 24 urah) dvojno 0
- iz slovenskih knjižnic    
  - izposoja enote knjižnega gradiva cena dobavitelja + 5,67 0
  - članek     cena dobavitelja + 0,96 0
  - članek poslan elektronsko cena dobavitelja 0
  - nujno naročilo (realizacija v 24 urah) dvojno 0
- iz tujine          
  - knjige     cena dobavitelja, povečana za stroške 0
  - članek     cena dobavitelja, povečana za stroške 0
  - članek poslan elektronsko cena dobavitelja, povečana za stroške 0
  - nujno naročilo (realizacija v 24 urah) dvojno 0
Informacijske storitve          
- informacijske storitve (ki presegajo uporabo enega informacijskega vira ali trajajo več kot 0,5 ure)   24,00 / uro + stroški 0
- tematsko retrospektivne poizvedbe 24,00 / uro + stroški 0
- izobraževanje uporabnikov   23,40 / uro + stroški 0
- citiranost avtorja   24,00 / uro + stroški 0
- priprava, vnos in vodenje bibliografij (brezplačno za zaposlene na matični članici UL)   24,00 / uro + stroški 0
Ostalo          
vezava gradiva       dejanski stroški knjigoveza  
- stroški izposoje po pošti   dejanski stroški (poštnina + materialni stroški) 0
           
* Samo v prvem letu po prvi prekinitvi statusa. Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani,
2. člen: "Oseba brez statusa študenta je nekdanji študent, ki v danem študijskem letu ni vpisan v letnik programa
(ali v dodatno leto), iz katerega opravlja izpite, vaje, seminarje ali zaključno delo po programu."
           
Pri storitvah medknjižnične izposoje je poštnina vključena v ceno.
Pri knjižničnih storitvah, navedenih na tem seznamu, se DDV ne obračunava (42. člen ZDDV-1, Ur. l. RS, št. 117/2006 in dopolnitve).

 

Cenik knjižničnih storitev v študijskem letu 2017/2018