Cenik knjižničnih storitev

     

Cenik knjižničnih storitev v študijskem letu 2019/2020    
(Usklajeno s sprejetim Cenikom knjižničnih storitev UL v študijskem letu 2019/2020 na 11. seji UO UL dne 24. 1. 2019)  
           
KNJIŽNICA Fakultete za elektrotehniko EUR Stopnja DDV
Članarina          
- letna članarina      
  - študenti UL s statusom (plačana ob vpisu) 15,85 0
  - oseba brez statusa študenta UL* 15,85 0
  - študenti drugih visokošolskih zavodov s statusom     15,85  
  - dijaki nad 18 let     15,85 0
  - zaposleni na matični članici UL     0,00 0
  - zaposleni na drugih članicah UL   0,00 0
  - druge fizične osebe   20,00 0
- polletna članarina        
  - osebe brez statusa študenta UL*ali iz drugih visokošolskih zavodov s statusom 8,30 0
  - druge fizične osebe   11,90 0
- četrtletna članarina         
  - osebe brez statusa študenta UL*ali iz drugih visokošolskih zavodov s statusom     4,50 0
  - druge fizične osebe   6,30 0
- mesečna članarina           
  - osebe brez statusa študenta UL*ali iz drugih visokošolskih zavodov s statusom 2,50 0
  - druge fizične osebe   4,30 0
Zamudnina (enota na dan)      
- pri izposoji v čitalnico   6,00 0
- pri izposoji na dom     0,30 0
Obvestila o poteku roka izposoje          
- prvo obvestilo     0,60 0
- drugo obvestilo     1,20 0
- tretje obvestilo     2,75 0
- obvestilo pred tožbo       3,00 0
Izgubljena / poškodovana literatura      
  - stroški nabave   stroški nabave 0
  - stroški obdelave   6,15 0
  - bančni stroški pri naročilu iz tujine dejanski stroški 0
Kavcije in odškodnine        
- nadomestna izkaznica    3,60 0
Medknjižnična izposoja in dobava dokumentov    
- iz lastne knjižnice    
  - izposoja enote knjižničnega gradiva 7,30 0
  - kopija       
               do 20 strani   5,00 0
               vsaka nadaljnja stran 0,10 0
  - članek poslan elektronsko 3,90 0
  - nujno naročilo (realizacija v 24 urah) dvojno 0
- iz slovenskih knjižnic    
  - izposoja enote knjižnega gradiva cena dobavitelja + 5,95 0
  - članek     cena dobavitelja + 1,00 0
  - članek poslan elektronsko cena dobavitelja  0
  - nujno naročilo (realizacija v 24 urah) dvojno 0
- iz tujine za uporabnike lastne knjižnice      
  - izposoja enote knjižničnega gradiva     cena dobavitelja povečana za stroške 0
  - članek     cena dobavitelja povečana za stroške 0
  - članek poslan elektronsko cena dobavitelja povečana za stroške 0
  - nujno naročilo (realizacija v 24 urah) dvojno 0
Informacijske storitve         
- informacijske storitve (ki presegajo uporabo enega informacijskega vira ali trajajo več kot 0,5 ure)   25,70 / uro + stroški 0
- tematsko retrospektivne poizvedbe 25,70 / uro + stroški 0
- citiranost avtorja    25,70 / uro + stroški 0
- priprava, vnos in vodenje bibliografij (brezplačno za zaposlene na matični članici UL)  0,45 EUR / min 27,00 / uro + stroški 0
Ostalo          
vezava gradiva       dejanski stroški knjigoveza  
- stroški izposoje po pošti   dejanski stroški (poštnina + materialni stroški) 0
           
* Samo v prvem letu po prvi prekinitvi statusa. Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani,   
 3. člen: "Oseba brez statusa študenta je oseba, ki ni vpisana v program in v letnik ali v dodatno leto študijskega programa na UL."
           
           
Pri storitvah medknjižnične izposoje je poštnina vključena v ceno.     

Pri knjižničnih storitvah, navedenih na tem seznamu, se DDV ne obračunava (42. člen ZDDV-1, Ur. l. RS, št. 117/2006 in dopolnitve).

Cenik knjižničnih storitev 2019/2020