Digitalni repozitorijiRepozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)

Repozitorij Univerze v Ljubljani omogoča zbiranje in hranjenje elektronskih oblik zaključnih del študija in objav zaposlenih na Univerzi ter raziskovalnih podatkov. Za vsako delo, shranjeno v Repozitorij Univerze, se v procesu oddaje v Repozitorij na nacionalnem portalu izvede preverjanje podobnosti vsebine. V Repozitoriju so na voljo tudi metapodatki del iz zbirk ePrints.FRI, PeFprints in ADP.

Kompatibilnost Repozitorija Evropski komisiji omogoča preverjanje izpolnjevanja določil o obvezni odprti dostopnosti vseh objav iz sofinanciranih projektov v okvirnem programu Obzorje 2020, nacionalnim financerjem pa preverjanje izpolnjevanja določil glede odprtega dostopa v sofinanciranih programih in projektih. Repozitorij Univerze v Ljubljani je povezan s COBISS.SI in SICRIS-om, vključen v evropski portal doktorskih del DART-Europe in v različne direktorije, agregatorje ter iskalnike (OpenDOAR, ROAR, BASE …).

Za uresničevanje namena RUL-a, knjižnica potrebuje dovoljenje za shranjevanje, kopiranje in upravljanje z deli, vendar le za zagotavljanje trajnega hranjenja, javne dostopnosti del tudi v prihodnje in za preverjanje plagiatorstva.

Potrebni dokumenti za objavo / deponiranje del v RUL (v testnem obdobju dostopni le v knjižnici):

  • Soglasje knjižnici FE za objavo / deponiranje del v Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL) z izjavo o avtorstvu del, s katerim se knjižnici podeli pravica uresničevati namen RUL-a. Z njim si vlagatelji pridržijo pravico posredovati dela v Repozitorij. Soglasje je neizključno in z njim vlagatelj ne prenese nobene druge materialne avtorske ali sorodne pravice na Univerzo v Ljubljani oz. Repozitorij Univerze v Ljubljani. To pomeni, da avtorji deponiranih del, lahko objavijo svoja dela deponirana v RUL sedaj ali v prihodnosti kjerkoli in Univerza v Ljubljani si ne lasti lastništva nad deponiranimi deli
  • Zahtevek za vnos v Repozitorij Univerze v Ljubljani s predstavitveno datoteko (.pdf) in URL povezavo do založnikove različice (po potrebi)  

Ker gre za novo knjižnično storitev za zaposlene na FE, ki jo testno uvaja knjižnica in zaradi vpetosti storitve v različne sisteme, je nujna začetna osebna komunikacija s predlagatelji  oz. vlagatelji del v RUL  (tel. 4768 416, mag. Zdenka Oven, vodja knjižnice).

________________________________________________________________


Nekateri tuji repozitoriji
________________________________________________________________

PMC (PubMed Central), US National Library of Medicine, National Institute of Health in NASA PubSpace

PLOS : Public Library of Science


DART-Europe E-theses Portal (v zbirko vključene tudi e-disertacije Univerze v Mariboru - odprt dostop)

BioMed Central

CERN Document Server