Izposoja

Knjižnica ima večino knjižničnega gradiva v zaprtih knjižničnih skladiščih. Informacije o knjižničnem gradivu knjižnice FE (zaloga, dostopnost) uporabniki poiščejo v online lokalnem knjižničnem katalogu FERLJ, si izpišejo bibliografske podatke o želenem gradivu oz. ga rezervirajo v “Moji knjižnici” in prevzamejo pri informacijskem /izposojevalnem pultu.

Študenti za izposojo knjig obvezno potrebujejo študentsko izkaznico, vsi ostali pa izkaznico knjižnice.

Rok izposoje je 21 dni. Izposojeno gradivo je pred potekom roka izposoje možno podaljšati še 3x po 14 dni. Podaljševanje roka izposoje je možno tudi
samostojno prek storitve "Moja knjižnica".
V primeru, da je rok izposoje že potekel oz. če je knjiga že rezervirana pri drugem uporabniku podaljšanje ni možno.

Študenti prvega letnika imajo istočasno lahko izposojenih največ 5 knjig.

V primeru, da izposojenega gradiva ne vrnete v določenem roku, zaračunamo zamudnino po veljavnem ceniku.

Izposoja revij
Za tekoče tiskane revije je rok izposoje 1 dan za starejše 7 dni. Stare letnike revij hranimo v zaprtem knjižnem skladišču in jih lahko naročite pri informacijskem pultu. Naročene revije dobite takoj. Novejše tekoče naročene revije (za obdobje dveh let) so v prostem pristopu v revijski čitalnici.

Izposoja diplomskih nalog, magistrskih del in doktorskih disertacij
Knjižnica načrtno zbira, strokovno obdeluje in hrani po en izvod diplomskih nalog, magistrskih del in doktorskih disertacij, ki so jih kandidati zagovarjali na Fakulteti za elektrotehniko. So arhivsko gradivo, ki si ga je po predhodnem naročilu možno izposoditi samo v čitalnico. Fotokopiranje ni dovoljeno.