Uporaba čitalniških prostorov

Knjižnica razpolaga z 60-imi študijskimi mesti v lepo opremljenih in prijetno urejenih čitalniških prostorih. Čitalniški prostori so medsebojno povezani, ločujejo pa se glede na njihovo namembnost. V »revijski čitalnici« so razstavljene tekoče naročene znanstvene in strokovne domače in tuje revije, v »priročni knjižnici« so uporabnikom na voljo štirje računalniki in priročna literatura (slovarji, enciklopedije …), v dveh »tihih čitalnicah« pa so obiskovalcem knjižnice omogočeni pogoji za poglobljen in individualen študij.

Uporaba čitalniških prostorov je možna s predložitvijo študentske izkaznice oz. osebnega dokumenta oz. izkaznice knjižnice, ki jo je potrebno, v času, ko ste v čitalnici, obvezno pustiti pri izposojevalnem pultu.

V čitalnico ni dovoljen vnos hrane in pijače. Uporabniki čitalnice lahko svojo garderobo, v času, ko so v čitalnici, shranijo v garderobne omarice na hodniku pred knjižnico. Ključ za omarico je možno dobiti ob predložitvi študentske izkaznice pri izposojevalnem pultu v knjižnici.

Uporaba prenosnih telefonov v prostorih knjižnice ni dovoljena.