Prešernove nagrade

Prešernova nagrada se podeli študentom za samostojna dela, ki so izdelana v času študija do zaključene 2. bolonjske stopnje izobrazbe oz. enovitega magistrskega študija in predložena v predpisani obliki.   

Univerza v Ljubljani s podeljevanjem nagrad za najboljša dela spodbuja kakovost znanstveno raziskovalne in umetniške dejavnosti študentov do zaključene 2. bolonjske stopnje izobrazbe oz. enovitega magistrskega študija. Predlagana so lahko dela, ki izrazito presegajo redne študijske zahteve in so napisana v strokovno neoporečni slovenščini.

Vsak študent lahko dobi v času študija do zaključene 2. bolonjske stopnje oz. enovitega magistrskega študija eno samo univerzitetno nagrado, ne glede na to, ali je delo individualno ali skupinsko.

Študenti predložijo dela, s katerimi se želijo potegovati za nagrado in v soglasju z mentorjem, najpozneje do 10. septembra v študentski pisarni na fakulteti.

  • Kandidat odda predlagano delo tudi v elektronski obliki. Elektronski izvod je istoveten tiskanemu. Datoteke poimenujte na naslednji način: Ime Priimek – Naslov dela. Dovoljeni so naslednji formati: tekstovne datoteke (formata doc ali pdf), video posnetki in zvočni posnetki.
  • Dela morajo biti vezana v spiralo, velikost A4, na naslovni strani besedilo (članica Univerze v Ljubljani, naslov dela, ime in priimek avtorja, kraj in letnica); naslednja stran je tej enaka, le da je pod imenom in priimkom avtorja besedilo: 
    • "Delo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom, pod mentorstvom ................" Za notranjo stranjo mora biti povzetek vsebine dela v slovenskem jeziku in povzetek vsebine dela v angleškem jeziku (vsak povzetek največ na eni strani), povzetkoma sledi kazalo.
  • Na ločenem listu kandidat podpiše soglasje za obdelavo podatkov.
  • K nalogi v elektronski obliki naj bo v enaki obliki priložena bibliografija avtorja, vključno z navedbo morebitne objave (ali s potrdilom o sprejemu v objavo).

 

Dosedanji nagrajenci

 

2018

Fakulteti Prešernovi nagrajenci:

Nagrajeni študent / študentk Naslov Mentor
Matic Markl

Detekcija napak v feromagnetnih materialih z metodo vrtinčnih tokov

izr. prof. dr. Rastko Fišer

Žiga Stržinar

Modeliranje in zaznavanje napak v klimatskih sistemih

doc. dr. Dejan Dovžan

somentor prof. dr. Igor Škrjanc

Žan Batistič

Avtomatsko generiranje referenčnih profilov taljenja jekla v elektro obločni peči

doc. dr. Vito Logar

Somentor prof. dr. Igor Škrjanc

Matej Čadež

Optimizacija vodenja pogonskega sklopa ventilatorskega sistema

izr. prof. dr. Rastko Fišer

Damjan Manevski

Intervali zaupanja za test Mann-Whitney

izr. prof. dr. Maja Pohar Perme

 

2017

Univerzitetni Prešernovi nagrajenec:

Nagrajeni študent / študentka Naslov Mentor               
Helena Cindrič Numerična študija izvedljivosti elektrokemoterapije tumorjev v hrbtenici pri transpedikularnem pristopu

prof. dr. Damijan Miklavčič
doc. dr. Bor Kos

Fakulteti Prešernovi nagrajenci:

Nagrajeni študent / študentk Naslov Mentor
Jani Frank Testiranje pretvorniških naprav s simulatorji v realnem času in metodami HIL izr. prof. dr. Boštjan Blažič
Gregor Koporec Kvantitativno brezkontaktno merjenje energijske porabe iz videa in 3D slik doc. dr. Janez Perš
Primož Mekuč Razvoj in preizkus visokofrekvenčnega bipolarnega elektroporatorja doc. dr. Matej Reberšek
Peter Miklavčič Optimizacija preprostega monopulznega antenskega sevalnika za primarno gorišče globokega zrcala prof. dr. Matjaž Vidmar
Darko Šekuljica Uporaba Lune kot umerjenega šumnega vira za meritev razmerja G/T satelitske sprejemne postaje v pasu X z veliko anteno premera 200-400 valovnih dolžin prof. dr. Matjaž Vidmar

 

2016

Univerzitetni Prešernovi nagrajenec:

Nagrajeni študent / študentka Naslov Mentor               
Gregor Černe Kratkoročno napovedovanje porabe električne energije z uporabo mehkih Takagi-Sugeno modelov prof. dr. Igor Škrjanc

Fakulteti Prešernovi nagrajenci:

Nagrajeni študent / študentka Naslov Mentor

Tomaž Kos

Merilni sistem za samodejno visokotemperaturno in nizkofrekvenčno karakterizacijo dielektričnih materialov

izr. prof. dr. Gregor Klančar
doc. dr. Tadej Rojac

Sebastjan Fabijan

Razvoj vmesnika za biometrično prijavo v informacijske storitve z odprtokodnimi orodji

doc. dr. Vitomir Štruc

Denis Sušin

Repetitivna regulacija hitrosti sinhronskega stroja s trajnimi magneti

doc. dr. Mitja Nemec

 

2015

Univerzitetni Prešernovi nagrajenec:

Nagrajeni študent / študentka Naslov Mentor               
Ian Aleksander Mihailović Izdelava in karakterizacija memristorjev MoOx in spominskih elementov TaS2 prof. dr. France Smole 

Fakulteti Prešernovi nagrajenci:

Nagrajeni študent / študentka

Naslov

Mentor

Mitja Breznik

Modeliranje izgub v železu sinhronskega stroja s trajnimi magneti

prof. dr. Damijan Miljavec

Boris Grabnar

Izdelava programske opreme za optimizacijo asinhronskih strojev s kratkostično kletko

prof. dr. Damijan Miljavec

Klemen Grm

Globoko nevronsko omrežje za avtentikacijo preko obrazne biometrije

doc. dr. Vitomir Štruc

Jernej Sorta

Šestmestni večstrminski integracijski AD-pretvornik z lastnim umerjanjem

doc. dr. Marko Jankovec

 

2014

Nagrajeni študent / študentka

Naslov

Mentor

Matic Žirovec

Brezžični sistem za merjenje temperature in relativne vlažnosti v zaščitnih oblačilih

Doc. dr. Gregor Geršak in somentor izr. prof. dr. Andrej Kos

Rok Kimovec

Brezžično napajanje električnih naprav prek optičnega vlakna

Doc. dr. Marko Jankovec

Nejc Suhadolnik

Analiza bremenske modulacije na primeru senzorske značke

Izr. prof. dr. Anton Pleteršek

 

2013

Nagrajeni študent / študentka

Naslov

Mentor

Milan Kovačič

Filtrske strukture v tankoplastnih silicijevih fotodetektorjih za zaznavanje fluorescenčne svetlobe izbranih biomolekul

Izr. prof. dr. Janez Krč

Jure Sokolić

Načrtovanje eksperimentov z mehkimi modeli

Prof. dr. Igor Škrjanc

Marko Zupančič

Vpliv izmeničnega magnetnega polja na merjenje temperature

Doc. dr. Gregor Geršak

 

2012

Nagrajeni študent / študentka

Naslov

Mentor

Matej Antonijevič

Sistem za karakterizacijo piezoelektričnih mikročrpalk

Doc. dr. Matej Možek

Dušan Božič

Metoda za oceno učinkovitosti vlaganj v elektroenergetsko omrežje

Izr. prof. dr. Miloš Pantoš

Vesna Eržen

Podaljševanje dosega zveze in povečevanje števila uporabnikov v pasivnem optičnem dostopovnem omrežju

Doc. dr. Boštjan Batagelj

Aleš Lindič

Nizkocenovni sistem za merjenje biomehanskih parametrov v veslaškem čolnu

Doc. dr. Gregor Geršak

Miroslav Savić

Sistem za merjenje in brezžični prenos analognih signalov na osnovi ZigBee protokola

Doc. dr. Gregor Geršak

 

2011

Univerzitetni Prešernovi nagrajenec:

Nagrajeni študent / študentka Naslov Mentor               
Tomaž Černe Biomehanika veslanja na simulatorju  izr. prof. dr. Roman Kamnik 
 

Fakulteti Prešernovi nagrajenci:

Nagrajeni študent / študentka

Naslov

Mentor

Blaž Bratina

Oblikovanje in analiza aksialnega stroja s trajnimi magneti

Izr. prof. dr. Damijan Miljavec

Žiga Četrtič

Klaviatura MIDI za upravljanje električnih glasbil

Doc. dr. Janez Puhan

Dominik Peruško

Načrtovanje, izdelava in karakterizacija mikrosistema za kontrolo temperature v mikroprocesorju vodika

Doc. dr. Matej Možek

Gregor Podrekar

Razvoj sistema za neinvazivno opazovanje podkožnih ven z obogateno resničnostjo

Prof. dr. Boštjan Likar

Lea Retelj

Modeliranje izpostavitve biološke celice nanosekundnim električnim pulzom

Doc. dr. Gorazd Pucihar

Sebastjan Šlajpah

Vodenje štirih robotov v arhitekturi dvoročnega teleoperacijskega sistema

Izr. prof. dr. Matjaž Mihelj

David Zobavnik

Modeliranje in optimalno vodenje letenja satelitov v formaciji

Izr. prof. dr. Sašo Blažič, somentor.: prof. dr. Drago Matko

 

2010

Nagrajeni študent / študentka

Naslov nagrajenega dela

Mentor

Niko Gamulin

Načrtovanje in izvedba aplikacije za merjenje pospeškov z mobilnim telefonom

Izr. prof. dr. Andrej Kos

Rok Grebenšek

Razvoj nizkokoncentratorskih stacionarnih fotonapetostnih sistemov

Izr. prof. dr. Maja Atanasijević-Kunc; somentor prof. dr. Marko Topič

Aleksander Kovačić

Integracija televizije v multimedijski podsistem internetnega protokola

Izr. prof. dr. Andrej Kos

Jasna Krmelj

Enakovredni parametri pulzov, s katerimi dosežemo enako učinkovitost elektroporacije celic

Doc. dr. Gorazd Pucihar

Matej Logar

Analiza izvedb hibridnega pogona v letalu

Prof. dr. Danjel Vončina

Rok Mandeljc

Kalibracija sistema za sledenje v realnem času Ubisense s pomočjo metod za kalibracijo kamer

Prof. dr. Stanislav Kovačič

Tomaž Repas

Načrtovanje, razvoj in evalvacija interaktivnih izobraževalnih aplikacij z uporabo interaktivne mize Trackmate

Doc. dr. Matej Zajc, somentorica doc. dr. Andreja Istenič Starčič

Andrej Zdešar

Simulacijsko okolje za analizo in sintezo algoritmov vodenja na osnovi digitalne slike

Prof. dr. Igor Škrjanc; somentor doc. dr. Gregor Klančar