Priznanje poslovnim partnerjem

Fakulteta za elektrotehniko od leta 2014 podeljuje Priznanje poslovnim partnerjem. Prejmejo ga organizacije za celovito in uspešno poslovno sodelovanje, ki je pomembno prispevalo k dosežkom fakultete na pedagoškem, znanstveno-raziskovalnem ali strokovnem področju.

Dosedanji prejemniki priznanja

Prejemnik priznanja za leto 2019 je podjetje Kambič, d. o. o.

 

 Dekan FE prof. dr. Gregor Dolinar in direktor podjetja Kambič, d. o. o., Gorazd Kambič

 Sodelovanje med podjetjem Kambič, d. o. o., iz Semiča in Fakulteto za elektrotehniko se je formalno začelo 2002 z razvojem referenčne kalibracijske kopeli kot standardiziranega referenčnega vira temperature za kalibracijo medicinskih ušesnih termometrov. Projekt se je končal s patentno prijavo 2004 in dvema uspešnima doktorskima disertacijama, kasneje so sledili še razvoji prototipov. Gre za primer korektnega in nadvse uspešnega sodelovanja, prenosa znanja in tehnologije kakor tudi končnih izdelkov v dobrobit obeh partnerjev in širšega gospodarstva, saj so skupni dosežki uporabljeni od najzmogljivejših metroloških laboratorijev do uporabe v procesni industriji. Sodelovanje med FE in Kambič, d. o. o., je na najvišjem tehnološkem nivoju. Podjetje zaposluje diplomante FE, zagotavlja študentske prakse in se vedno odzove na prošnje za sodelovanje naših študentov pri različnih seminarjih.

 

 

 

Prejemnik priznanja za leto 2018 je podjetje Kolektor Group d. o. o.kolektor nagrada

 

 

Vsebina dejavnosti in proizvodov koncerna Kolektor je tesno povezana s področjem elektrotehnike. To je tudi razlog, da Kolektor s Fakulteto za elektrotehniko že vrsto let aktivno sodeluje. V koncernu Kolektor prevladuje zavedanje, da je vlaganje v strokovno usposobljen kader pogoj za rast in razvoj. V najetih prostorih na Fakulteti so tako letos vzpostavili okolje, v katerem lahko študenti, bodoči inženirji, delajo na njihovih konkretnih projektih in vsebinah. Kolektor je aktivno vpet v program praktičnega izobraževanja študentov elektrotehnike in na trgu dela tudi močan zaposlovalec diplomantov in doktorandov. Posebej velja izpostaviti tudi intenzivnost sodelovanja pri skupnih razvojno-raziskovalnih projektih.

 

Prejemnik priznanja za leto 2017 je podjetje Iskraemeco d.d.

prof. dr. Gregor Dolinar, g. Marko Mišmaš

 

 

 

Sodelovanje podjetja Iskraemeco in Fakultete za elektrotehniko je interdisciplinarno ter zajema rešitve s področja energetike, IKT in varnosti. Sodelovanja se vsako leta veča, tako po obsegu kot tudi po vsebini. Dolgoletno uspešno sodelovanje s podjetjem Iskraemeco na znanstveno-raziskovalnem področju je tako pomembno prispevalo k poslovno-gospodarskim dosežkom fakultete ter njenemu ugledu. 

 

 

 

 

 

 

Prejemnik priznanja za leto 2016 je gospod Janez Škrlec.prof. dr. Igor Papič, dekan FE in g. Janez Škrlec

 

Gospod Janez Škrlec sodeluje s Fakulteto za elektrotehniko že dobro desetletje. Prvi stiki, navezani preko Tehnološkega centra SEMTO, so hitro prerasli v vsakoletne skupne nastope na različnih sejmih ter izjemno obiskanih delavnicah v okviru »Tehnoloških in nanotehnoloških dnevov«, ki jih je gospod Janez Škrlec - dolgoletni vodja Odbora za znanost in tehnologijo, predsednik Sekcije elektronikov in mehatronikov Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije ter član Sveta za znanost in tehnologijo RS za obdobje 2014-2018 vedno znova odlično organiziral. Dolgoletno uspešno sodelovanje z gospodom Janezom Škrlecem je pomembno prispevalo k promociji in razpoznavnosti študija ter znanstveno-raziskovalnih dosežkov naše fakultete.

 

Prejemnik priznanja za leto 2015 je podjetje RLS Merilna tehnika d.o.o.

Fakulteta za elektrotehniko s podjetjem RLS Merilna tehnika sodeluje že 25 let. V letu 2015 je podjetje RLS Merilna tehnika izjemno uspešno sodelovalo s fakulteto na znanstveno-raziskovalnem področju in tako pomembno prispevalo k poslovno-gospodarskim dosežkom fakultete ter njenemu ugledu v svetu.

prof. dr. Igor Papič, dekan FE in Janez Novak, direktor RLS Merilna tehnika

 

Luka Zebec, vodja MMC RTV in prof. dr. Igor Papič, dekan FE

 

Prejemnik priznanja za leto 2014 je Javni zavod RTV Slovenija.

 

Javni zavod RTV Slovenija in Fakulteta za elektrotehniko že vrsto let uspešno sodelujeta na poslovnem in pedagoškem področju. Ena pomembnejših oblik sodelovanja je podpora novemu študiju Multimedije, kjer RTV Slovenija študiju nudi strokovno pomoč pri pripravi vsebin in predmetov študijskega programa, uspešno pa sodelujeta tudi pri izvedbi in vpeljavi novih storitev skozi razvoj sodobnih produktov za končne uporabnike.