Info JRC - EU TS3P, VI, MoU, JRC RI, JRC CPD, MRS

Datum objave: 03.04.2017

From: Tina.Usaj@gov.si [mailto:Tina.Usaj@gov.si]
Sent: Friday, March 31, 2017 2:38 PM
Subject: Fw: Info JRC - EU TS3P, VI, MoU, JRC RI, JRC CPD, MRS, ...

 

Spoštovani,

Kot dogovorjeno na dogodku vam pošiljam nekaj gradiva v zvezi z predstavitvijo Evropskih tematskih strateških partnerstev EU TS3P, dne 24.3.2017.

Pripenjam prezentacije A. Gnamuša na temo EU TS3P:
poslano v posebnem mailu (prevelika datoteka)

Prezentacijo TECOSa, o procesu vključevanja v EU TS3P Modern Industrialisation (Aleš H. je prijazno dovolil -hvala Aleš):


Prezentacijo JRC na dogodku Sinergije, ki se je odvijal v Piranu 21. – 22.3.2017:

JRC pod inštituton (direktorat) IPTS - Institute for prospective technological Studies, povečini v Ispri, vodi S3Platform, kjer najdete orodja, dogodke, EU TS3P, MRS...: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-tools.
JRC pod svojim okriljem vodi tudi Science Hub, aktivnosti na temo TTO/IPR, različne Traininge na različnih področjih, orodja,....vabimo vas, da pregledate njihove spletne strani: https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tools

Vanguard Iniciativa:
http://www.s3vanguardinitiative.eu/
Začel je izhajati Newsletter, ki povzema delovanje VI, predvsem pa člane opozarja na zanimive dogodke (match-making): http://us10.campaign-archive2.com/?u=2808cb042e5d822b7585b19df&id=9207e5b8ee&e=895eefb4d3
Informacije so deljene po glavnih aktivnostih VI:  Brussels network, The chair and coordination group, Future of Vanguard (FoV), Policy Influencing, Communication, Vanguard Pilot Monitoring (VPM),Bio-Economy, Efficient and Sustainable Manufacturing (ESM), High Performance Production through 3D-Printing (3DP), ADMA for energy applications in harsh environment (energy), New Nano-enabled products, Vanguard Initiative agenda, External events
Določene informacije so pod geslom, vendar dosegljive ministrstvu. Način njihovega razširjanja je v postopku odločanja. Glede Pilot projektov smo vam načeloma na voljo za več info, ob predpogoju resno izkazanega interesa za vključitev.  

MOU:
Poleg tega vam prilagamo besedilo  Memoranduma o sodelovanju – MoU, ki ga je dne 28.2.2017 Ministrstvo za izobraževanje znanosti in šport (MIZŠ) s Skupnim raziskovalnim središčem Evropske Komisije (JRC) sklenilo na področju raziskovalno-razvojne dejavnosti. Iz njega lahko razvidite instrumente in področja sodelovanja - glej točka 1.1. in 1.2. Ne glede na to nič ni izključeno.

 

OBISK JRC laboratorijev:
Ponovno obveščamo, da ima MIZŠ namen za raziskovalno in razvojno skupnost Slovenije organizirati raziskovalni obisk JRC institutov in infrastruktur. Želimo si namreč, da bi slovenski raziskovalci, kar najbolje spoznali JRC in možnosti, ki jih ponuja, tako vsebinsko kot tudi infrastrukturno. Na podlagi navedenega vas ponovno vabimo k izrazu interesa, na katerih področjih oziroma kateri raziskovalni centi JRC ter katere infrastrukture bi vas zanimale za obisk, oziroma vabimo tudi, da izrazite morebitne druge ideje in želje, ki jih imate. Obisk naj bi se organiziral  za  širše raziskovalne skupine, ki vključujejo tako vodstvo in izkušene raziskovalce kot tudi mlade raziskovalce. Na podlagi izkazanega interesa ter udeležbe, bomo skupaj z vami pripravili ustrezen in željam prilagojen program in prilagodili logistiko.
Laboratoriji:
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facilities

JRC Raziskovalna infrastruktura na uporabo:
V tem oziru je pomembna informacija, da je JRC v procesu odpiranja svojih raziskovalnih infrastruktur v uporabo tako raziskovalnim organizacijam (skupnostim), kot tudi podjetjem. Glede uporabe bo uveden poseben protokol. V kolikor se bo raziskava nanašala na negospodarsko dejavnost (objava – razširjanje) bo uporaba brezplačna (v primeru večjih stroškov, se jih pokrije), za podjetja bo uporaba odplačna. O tem boste ustrezno obveščeni. Prilagam primer za laboratorij JRC Nanobiotechnology Lab, ki je pripravil seznam opreme, ter posebno kodo za vstop na spletne strani Laba. Na podoben način, naj bi se uredila preglednost tudi ostalih infrastruktur, ki imajo trenutno tudi "zaprti del" spletnih strani. Raziskovalna infrastruktura, področja, itd: https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facilities

Sodelovanje raziskovalcev in partnerski doktorski študij:
Ponovno podajamo tudi informacijo, da ima JRC na spletu objavljen  poziv raziskovalcem k sodelovanju. Objavo najdete na naslednji spletni strani: https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/vacancies/function-group-iv-researchers . Informacijo ste prejeli tudi v  okviru pred časom posredovane elektorske pošte. Objavljen pa je imel tudi poziv za izkaz interesa na vzpostavitev skupnih doktorskih programov z visokošolskimi zavodi. Poziv na izkaz interesa najdete na naslednji spletni strani:

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/jrc-launches-collaborative-doctoral-partnerships
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/cdp-call-for-expression-of-interest_en.pdf
Rok za prijavo interesa je bil sicer 15.3.2017, ter pilotno zajemal zgolj določena področja sodelovanja. JRC ima namen konec leta, glede na izkazan interes, poziv ponoviti ter tudi razširiti na druga področja.
Kratka predstavitev:

Makro-regionalne strategije (MRS) - EUSALP:
Poleg tega izkoriščam priložnost, da vas na kratko obvestim o aktivnostih na EUSALP:
Aleš je v svoji prezentaciji na kratko povzel bistvo makro strategij – gre za medregionalno povezovanje držav na določenem geografskem področju. Koncept se vedno bolj poslužuje mehanizmov, orodij in instrumentov, ki so že na voljo. MIZŠ, Direktorat za znanost pokriva EUSALP Akcijsko skupino 1, in vam zato podajam nekaj osnovnih informacij v tem oziru. Ko bo zadeva v polnem teku, jih boste seveda prejeli še več. Vsekakor velja slediti aktivnostim vsaj na prvih treh AG skupinah, ki pokrivajo za RRI dejavnost bistven horizontalni sveženj aktivnosti (triple-helix): https://www.alpine-region.eu/objectives
Poleg tega pa sektorsko tudi ostalim AG skupinam, katerih aktivnosti bodo tudi raziskovalno- razvojne. Več info o AG 1:  Informacije in delovanje AG1 je šele v postopku vzpostavljanja. Ne glede na to je AG1 že zagnal določene projekte, ki so zaenkrat v okviru podpornega okolja, vendar je nadgradnja aktivnosti tudi skupni projekti oziroma razpisi za deležnike raziskovalnih sistemov EUSALP področja. Omenila bi rada RE-SEARCH  ALP projekt, ki je načeloma integriran 3-D zemljevid RO, ki omogoča številne možnosti iskanja ROjev v EUSALP prostoru, po različnih faktorjih (vložena sredstva, strokovnjaki, projekti, dejavnost, lokacija, potrebe, match-making tool, itd…) : https://www.alpine-region.eu/projects/re-search-alps
Orodje je v izdelavi, in bo integrirano z različnimi že obstoječimi javnimi bazami in orodji (tako nacionalnimi, evropskimi, JRC-jevimi…).

ERA NET-i:
Eden od instrumentov v okviru H2020 so partnerski-sodelovalni instrumenti, ena oblika je ERA NET. Sodelovanje v ERA NETih uzagotavlja visoko in učinkovito stopnjo internacionalizacije, poleg tega načeloma manjšo konkurenco za končna sredstva na nacionalni ravni. Gre za to da financerji različnih držav vzpostavijo mrežo znotraj katere izvajajo različne aktivnosti. Ena od aktivnost, so tudi skupni javni razpisi, za katere se predvidi (po navadi) »virtual common pot«, skupni budget vseh financerjev, pri čemer vsaka država pokrije svoje deležnike znotraj transnacionalnega projekta.
Slovenski deležniki lahko na ERA NET-ih sodelujejo na dva načina.
V kolikor RS (to je ministrstvo vključeno v mrežo: npr . MOP, MIZŠ, MKGP...) stopi v mrežo s sredstvi za JTC (joint transnational call), slovenski deležniki  lahko sodelujejo s prijavo v okviru JTC, ter so za njih predvidena nacionalna sredstva v okviru razpisujočega ministrstva. Informacije o JTC so objavljene na spletnih straneh resornega ministrstev.
Če pa RS ne sodeluje v mreži, to pomeni da, nobeno slovensko ministrstvo ni  navedeno med financerji, slovenski deležniki še vedno lahko sodelujejo znotraj konzorcijev, ki se prijavljajo na tuj JTC različnih ERA NETov. Sodeluje na način kot se zmeni s konzorcijskimi partnerji (lastni vložek-sredstva, in kind, posoja opreme, pod-izvajalstvo …itd). V tem oziru je ERA NETov v katere se slovenski deležniki lahko vključijo, ker financiranje ni izključni faktor sodelovanja v transnacionalnih konzorcijih, veliko več od tistih v katere je RS vključena s sredstvi.
Aktivni ERA NETi v RS (izbrati možnost npr. Slovenija, ERA NET Cofound ali ERA NET, ter Active):
https://www.era-learn.eu/network-information/networks/view

ERA NETi na MIZŠ: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_znanost/sektor_za_znanost/evropsko_in_mednarodno_sodelovanje/instrument_era_net/

Vsi obstoječe mreže ERA NET, z iskalnikom po dejavnosti, vključenih financerjih (državah):
https://www.era-learn.eu/network-information/networks
Vsi transnacionalni javni razpisi:
https://www.era-learn.eu/network-information/overview-jointcalls

 

PiponkeGnamus_Ales_Piran-3.17.pptxConte_Andrea_1703 - AC - Piran.pptMoU - MIZŠ-JRC-Navracsics-28-02-2017.tifprevod Memorandum_of_understanding_JRC_Slovenia_Jan 2017.docx1_M.Haller - Activities Report.pdfDZ_20170331_11300826.tif6_F.Mugnai - CDP_overview_FMG.pdfERANETs december.pptxSmart Specialisation-S3P in brief for the BLUEMED-SI-3.17.pdfPPMS_02_03_2017_ITeE.pdf


Lepo prosim, da informacije razširite morebitnim zainteresiranim po vaših adremah. V upanju na čim boljše sodelovanje in okrepitev partnerstva z JRC, vas lepo pozdravljam.

S spoštovanjem,

 

Tina Ušaj
NKO JRC/ NCP JRC
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Ministry of Education, Science and Sport
Direktorat za znanost | Directorate for Science
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 (0)1 47846 11 E: tina.usaj@gov.si