Datum objave: 13.04.2017

Spoštovani!

 

V četrtek, 6.4.2017 smo se udeležili informativnega dne glede 3. RAZPISA PROGRAMA INTERREG EUROPE 2014-2020. Svetujemo vam, da razpis temeljito preučite, saj gre za relativno enostavne in zanimive projekte z visoko stopnjo uspešnosti. Do sedaj je bila uspešnost projektov skoraj 30%.  Vse prezentacije z dogodka so dostopne tukaj.

PRORAČUN za 3. razpis: 147 mio €

TRAJANJE PROJEKTA: 3-5 LET

Proračun projekta: 1-2 MIO €

Rok za prijavo projektov: 30. junij 2017

 

KAJ JE INTERREG EUROPE (IE)?

 

CILJ PROGRAMA IE: IZBOLJŠATI IN POVEČATI UČINEK POLITIK IN DRUGIH INSTRUMENTOV, ki so financirani s pomočjo regionalnih ali strukturnih sredstev. V projektih gre predvsem za izmenjavo izkušenj za izboljšavo in okrepitev realizacije regionalnih oziroma strukturnih politik (vsaj polovica naslovljenih instrumentov v projektu mora biti strukturnih).

 

  1.       Faza projekta: Policy exchange of experience (1-3 leta). Rezultat: Akcijski plan za vsak instrument strukturne politike.
  2.       Faza projekta: Monitoring akcijskega plana implementacije (2 leti) + možne pilotne akcije  

 

 

CILJNE SKUPINE: Državni, regionalni, lokalni in institucionalni deležniki (tudi SME in NGO).

Upravičen konzorcij: min. 3 države iz EU 28+NORVEŠKA+ŠVICA. Priporočena velikost med 5-10 partnerjev.

4 tematska področja: RESEARCH&INNOVATION, SME COMPETITIVENESS, LOW-CARBON ECONOMY, ENVIRONMENT &RESOURCE EFFICIENCY.

Trenutna prioriteta programa: OKOLJE IN UČINKOVITA RABA VIROV

Sofinanciranje: 85%

Lastna udeležba projektnega partnerja: 15%

 

 

POMEMBNE POVEZAVE:

http://www.interregeurope.eu/

 

Online application system: https://www.iolf.eu/Account/Login?ReturnUrl=%2f

 

Application package:

§  Terms of reference

§  Programme manual (version 4)

§  Letter of support template

§  Partner declaration template

 

NACIONALNA USKLAJENOST S KOHEZIJSKO POLITIKO IN TERITORIALNIM SODELOVANJEM

V okviru projekta se pričakuje, da partnerji priložijo tudi pisma podpore. Na povezavi http://www.interregeurope.eu/in-my-country/slovenia/ je prav na dnu objavljen seznam pristojnih institucij za podpis pisma podpore. S pismom podpore se dokazuje, da vsebina projekta stremi k prednostnim osem OP EKP ali PS ETS. Pristojna institucija se obveže, da bo spremljala projekt vsaj preko skupine deležnikov. Kontaktna oseba na SVRK:

 

POMEMBNI KONTAKTI:

Nacionalna kontaktna točka za INTERREG EUROPE:

Urška Trojar, SVRK – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko: urska.trojar@gov.si, tel: 01 400 3475

Duša Sodnik, SVRK - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko: dusa.sodnik@gov.si, tel: 01 400 34 77

 

Policy officer za INTERREG EUROPE:

Jason Martinez, Interreg Europe Joint Secretariat: j.martinez@interregeurope.eu

 

Fakultete UL se na razpis prijavijo v imenu Univerze v Ljubljani s podatki UL, podpisnik je rektor.

 

Za vsa vprašanje se lahko obrnete na nacionalno kontaktno točko. Lep pozdrav!

 

Univerza v Ljubljani

Tjaša Nabergoj
Samostojna svetovalka na univerzi VII/2 (I) / Senior Advisor
Univerzitetna služba za evropske projekte / University Office for European Projects
Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana
Kongresni trg 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenija / Slovenia
T.: +386 1 2418 666
Tjasa.Nabergoj@uni-lj.si, www.uni-lj.si