Datum objave: 09.08.2017

Spoštovani,

pred poletjem vam je bilo v okviru širše korespondence napovedano odprtje dostopa raziskovalne infrastrukture Skupnega raziskovalnega središča Evropske Komisije (JRC EC), tako raziskovalnim organizacijam (skupnostim), kot tudi podjetjem. Glede uporabe je uveden poseben protokol. V kolikor se bo raziskava nanašala na negospodarsko dejavnost (objava – razširjanje) je predvidena brezplačna uporaba (v primeru večjih stroškov, se jih pokrije), za podjetja pa bo uporaba odplačna.

V zvezi s tem vam v vednost in ravnanje prepošiljam spodnjo informacijo. Lepo prosimo, da informacijo razširite po vaših adremah.

Lepo pozdravljeni,

 

Tina Ušaj
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Ministry of Education, Science and Sport
Direktorat za znanost | Directorate for Science
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 (0)1 47846 11 E: tina.usaj@gov.si  

 

 

Dear JRC National Contact Points,
 
I am very happy to announce that we published on 26 June the call to open JRC scientific laboratories and facilities to external users from academia and research organisations, industry, SMEs, and more in general from the private and public sectors. Three of our 41 facilities with the NanoBiotechnology laboratory) with the potential of opening access to external users will open their doors on a pilot basis for research carried in the fields of:
 

 • Safety and security of buildings (ELSA-Reaction Wall and ELSA-HopLab)
 • Nanobiotechnologies (NanoBiotech Lab)
   
  The remaining 38 facilities will gradually provide access as from 2018.
   
  You will find all relevant information here: https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access.
   
  Conditions and criteria for access
   
  The JRC will offer access to its non-nuclear facilities to researchers and scientists from EU Member States, candidate countries and countries associated to the EU Research Programme Horizon 2020. For nuclear facilities, the JRC will open to EU Member States, candidate countries (on the conditions established in the relevant agreement or decision) and countries associated to the Euratom Research Programme.
   
  There will be two types of access to JRC research infrastructures:
   
  The first (relevance-driven) is based on the scientific and socio-economic relevance of the proposed project and involves a peer-review selection process following a call for proposals. This type of access is mainly targeted at universities, research institution and Small and Medium Enterprises (SMEs) in areas linked to the strategic priorities of the JRC and EU priorities linked to standardisation, integration and cohesion, sustainable growth and competitiveness. Under this type of access, users are only required to cover any additional costs sustained by the JRC, while access to nuclear research facilities can be provided "free of charge".  
   
  The second type of access (market-driven) is mainly targeted at industry and for-profit institutions, and foresees the payment of the full costs of access
   
  I trust I can count on your support to share this information with your colleagues and your networks, so as to make this initiative a success.
   
  Best regards,
   
  Moritz
   
   
  Moritz Haller
  Policy Officer - EU policies

  European Commission
  Joint Research Centre
  Interinstitutional, International Relations and Outreach

  CDMA 05/128
  Rue du Champ de Mars 21
  B-1050 Brussels/Belgium
  +32 2 29 52448
  moritz.haller@ec.europa.eu

  https://ec.europa.eu/jrc