Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij

V Laboratoriju za načrtovanje integriranih vezij se ukvarjamo z načrtovanjem digitalnih vezij in sistemov, izdelavo prototipnih sistemov s programirljivimi vezji, razvojem programske opreme za načrtovanje digitalnih vezij, metodami za sočasno načrtovanje strojne in programske opreme, vgrajenimi sistemi, sistemi v čipu ter razvojem algoritmov za obdelavo videa in slik izvedenih v strojni opremi.

Laboratorij sodeluje s slovensko elektronsko in telekomunikacijsko industrijo, za študente eletrotehnike pa organizira vsako leto tekmovanje v načrtovanju digitalnih elektronskih vezij.

Pod okriljem Laboratorija za načrtovanje integriranih vezij deluje tudi Skupina za razvoj materialov.

spletna stran:

http://lniv.fe.uni-lj.si/

člani:

znan. svet. dr. Urša Opara Krašovec univ. dipl. kem., soba DUPLEX D, tel.: 253
Dane Seliger dipl. inž. el., tel.: 351
izr. prof. dr. Andrej Trost univ. dipl. inž. el., soba BN405-KAB, tel.: 350
prof. dr. Andrej Žemva univ. dipl. inž. el., soba BN407-KAB , tel.: 346