Laboratorij za polprevodniško elektroniko

Delo Laboratorija za polprevodniško elektroniko (LPE) je povezano z raziskavami polprevodniških materialov, elektronskih struktur, vezij, naprav in sistemov. Za boljše razumevanje dogajanj v polprevodniških strukturah člani laboratorija razvijajo analitične in numerične modele, programsko opremo in merilne metode. Raziskave LPE so usmerjene tudi na interdisciplinarno področje nanoelektronike in nanotehnologij.

Izobraževalni cilji LPE so usmerjeni k prenosu sodobnih znanj v vsebine predmetov vseh treh bolonjskih stopenj na UL FE in k usposabljanju študentov in raziskovalcev, ki poleg opravljanja študijskih obveznosti pridobivajo znanja iz polprevodniške elektronike in spoznavajo metodologijo dela pri reševanju interdisciplinarnih problemov s širokega segmenta tehnike. Laboratorij je odprt za vse študente, ki želijo svoja znanja nadgraditi ali praktično realizirati svoje projekte. Svoje zasnove lahko realizirajo s pomočjo razvojnega sistema za izdelavo prototipnih SMD tiskanih vezij. Na voljo jim je strokovna literatura, sodobna merilna in programska oprema, pomoč pa so jim vedno pripravljeni nuditi profesorji, asistenti in ostali sodelavci.

spletna stran:

http://lpe.fe.uni-lj.si/

člani:

znan. sod. dr. Matevž Bokalič univ. dipl. inž. el., soba BN315-LPVO2, tel.: 276
prof. dr. Franc Smole univ. dipl. inž. el., soba BN308-KAB , tel.: 330
Jože Stepan dipl. inž. el., spec., soba BNK32-LPE, tel.: 937