Laboratorij za aplikativno elektroniko

Laboratorij je prvenstveno namenjen pedagoškemu delu in pokriva predmete s področja aplikativne elektronike. V tem laboratoriju se odvijajo laboratorijske vaje, konzultacije, govorilne ure, seminarsko in praktično delo ter predstavitve načrtovanih in izdelanih sklopov. V Laboratoriju za aplikativno elektroniko (LAE) se izvajajo predmeti s področja gradnje mikroprocesorskih sistemov, računalniških orodij in sistemov za zajemanje podatkov. Omenjeno snov poslušajo študentje različnih študijskih programov na dodiplomskem in podiplomskem študiju. V zadnjem desetletju je v tem laboratoriju diplomiralo na različnih programih prek sto diplomantov.

V LAE gradimo elektronske sisteme, ki imajo mikroprocesorsko podporo. Velik pomen posvečamo simulaciji elektronskih vezij. Študente želimo pripraviti na samostojno delo in vzbuditi kreativnost, zato so tako laboratorijske vaje iz različnih predmetov, kot tudi seminarske naloge, usmerjene v reševanje problemov iz vsakdanje elektronske prakse.

spletna stran:

http://lev.fe.uni-lj.si/lev/

člani:

doc. dr. Andrej Levstek univ. dipl. inž. el., soba BN310-KAB, BN304-LAE, tel.: 846
doc. dr. Matija Pirc univ. dipl. inž. el., soba BN311-KAB , tel.: 407