Laboratorij za telekomunikacije

Dejavnost Laboratorija za telekomunikacije se osredotoča na področje telekomunikacijskih omrežij in storitev, interneta stvari, nadgradnje konvergenčnih fiksnih in mobilnih omrežij v smeri 5G, tehnologij block chain  in odprtih inovacij. Pri svojih aktivnosti LTFE tesno sodeluje z Laboratorijem za multimedijo (LMMFE).

Pedagoško delo

Člani laboratorija sodelujejo pri izvajanju dodiplomskega, podiplomskega in doktorskega šudija. Izvajajo predmete s področij telekomunikacijskih omrežij in storitev, protokolov, programske opreme ter upravljanja in načrtovanja sistemov.

Raziskave

Skupaj imata LTFE in LMMFE 40 raziskovalcev, od tega 14 mladih raziskovalcev in raziskovalcev z doktoratom s področja IKT, elektrotehnike, telekomunikacij, računalništva in informatike. 10+ raziskovalnih projektov na leto.

Partnerji Horizon 2020 in Interreg Europe projektov. Nosilci horizontale IoT v SRIPu Pametna mesta in skupnost ter nacionalne mreže FabLab Slovenije. Sodelujemo z največjimi slovenskimi IKT družbami v sklopu projekta EkoSmart.

Razvoj

IoT rešitve, integracija blockchain funkcij na napravah, telekomunikacijski protokoli, aplikacijski vmesniki (API), mobilne multimedijske aplikacije (AR/VR), nadgradnja konvergenčnih fiksnih in mobilnih omrežij v smeri 5G, načrtovanje uporabniške izkušnje in dostopnosti za vse. Digitalizacija drugih panog z uporabo teh IKT znanj.

Z izkušnjami in referencami vstopimo v okolje podjetja, poiščemo najbolj smiselne poti do rešitve z naborom širokega spektra interdisciplinarnih znanj. Zato skupaj z podjetji dosegamo izjemno uspešnost razvojnih projektov.

Testiranje

Razvojno in predcertifikacijsko testiranje varnosti, zmogljivosti, skladnosti in vzdržljivosti omrežnih naprav ter podatkovnih storitev. Testiranje  vzorcev opreme pred odločitvijo za nakup ali prodajo.

Razpolagamo s tremi protokolnimi analizatorji in generatorji prometa različnih proizvajalcev. Naš testni center zajema podatkovni center in omrežne naprave s protokoli, ki jih uporabljajo telekomunikacijski operaterji. Zato lahko izvedemo testne scenarije širokega spektra zahtevnosti in prispevamo k večji kakovosti končnih produktov.

spletna stran:

http://www.ltfe.org

člani:

Andrej Bajželj , soba BN513B-LT1, tel.: 803
as. - raz. mag. Primož Brajnik univ. dipl. inž. el., soba BN414/1-LT3 , tel.: 100
Jaka Cijan univ. dipl. inž. el., soba BN414/1-LT3
as. - raz. Franc Drobnič mag. inž. el., soba BN107, tel.: 132
doc. dr. Jože Guna univ. dipl. inž. el., soba BN513A/1-LT1, tel.: 116
Brigita Jamnik dipl. ekon., soba BN516B-LT2, tel.: 800
as. Simon Kastelic univ. dipl. inž. el., tel.: 102
as. - raz. mag. Franci Katrašnik univ. dipl. inž. el., soba BN516B-LT2 , tel.: 442
mag. Luka Koršič univ. dipl. inž. el., soba BN414/LT3, tel.: 133
prof. dr. Andrej Kos univ. dipl. inž. el., soba BN210-KAB, BN511-KAB, tel.: 888
as. - raz. mag. Roman Kotnik univ. dipl. inž. el., soba BN414/1-LT3 , tel.: 111
Matej Kren mag. mat.
viš. pred. mag. Miha Krišelj univ. dipl. inž. el.
mag. Mihael Krišelj univ. dipl. inž. el.
Luka Mali univ. dipl. inž. el., soba BN414/1-LT3, tel.: 103
Marina Medvešček , tel.: 810
Jernej Mihelj mag. inž. el.
izr. prof. dr. Matevž Pogačnik univ. dipl. inž. el., soba BN210-KAB, tel.: 101
Anže Pratnemer dipl. inž. rač. in inf. (VS), tel.: 149
viš. pred. dr. Matevž Pustišek univ. dipl. inž. el., soba BN512-KAB , tel.: 844
doc. dr. Urban Sedlar univ. dipl. inž. el., soba BN414/1-LT3 , tel.: 107
doc. dr. Emilija Stojmenova Duh univ. dipl. inž. el., tel.: 145
Argene Superina univ. dipl. ped., soba BN513A/1-LT1, tel.: 143
dr. Mikhail Sysoev
viš. pred. mag. Andrej Štern univ. dipl. inž. el., soba BN513B-LT1 , tel.: 802
Dejan Todorović , soba LTK, tel.: 147
Jure Trilar univ. dipl. soc.
doc. dr. Mojca Volk univ. dipl. inž. el., soba BN414/1-LT3 , tel.: 108
Veronika Zavratnik mag. etn. in kult. antrop., soba BN516-LT1, tel.: 104
as. - raz. mag. Rok Žurbi univ. dipl. inž. el., soba B513-LT1, tel.: 150