Laboratorij za strojni vid

Dejavnost Laboratorija za strojni vid se osredotoča na področje videoračunalniških znanosti in tehnologij. Člani laboratorija sodelujejo pri izvajanju dodiplomskega, podiplomskega in doktorskega šudija. Izvajajo predmete s področij mikrokrmilniških vgradnih sistemov, komunikacijskih sistemov v avtomatiki, porazdeljenih sistemov, industrijske elektronike in sistemov strojnega vida.

spletna stran:

http://vision.fe.uni-lj.si

člani:

prof. dr. Stanislav Kovačič univ. dipl. inž. el., soba AZ303/1-KLA, tel.: 310