Laboratorij za multimedijo

Dejavnost Laboratorija mulitmedijo se osredotoča na področje multimedijskih sistemov, mobilnih multimedijskih aplikacij (AR/VR), , načrtovanja uporabniške izkušnje in dostopnosti za vse. Pri svojih aktivnosti LMMFE tesno sodeluje z Laboratorijem za telekomunikacije (LTFE).

Pedagoško delo

Člani laboratorija sodelujejo pri izvajanju dodiplomskega, podiplomskega in doktorskega šudija. Izvajajo predmete s področij multimedijskih in RTV sistemov, snemanja, montaže in postptrodukcije ter uporabniške izkušnje.

Raziskave

Skupaj imata LMMFE in LTFE 40 raziskovalcev, od tega 14 mladih raziskovalcev in raziskovalcev z doktoratom s področja IKT, elektrotehnike, telekomunikacij, računalništva in informatike. 10+ raziskovalnih projektov na leto.

Partnerji Horizon 2020 in Interreg Europe projektov. Nosilci horizontale IoT v SRIPu Pametna mesta in skupnost ter nacionalne mreže FabLab Slovenije. Sodelujemo z največjimi slovenskimi IKT družbami v sklopu projekta EkoSmart.

Razvoj

IoT rešitve, dodajanje blockchain funkcij na naprave, telekomunikacijski protokoli, aplikacijski vmesniki (API), mobilne multimedijske aplikacije (AR/VR), nadgradnja konvergenčnih fiksnih in mobilnih omrežij v smeri 5G, načrtovanje uporabniške izkušnje in dostopnosti za vse. Digitalizacija drugih panog z uporabo teh IKT znanj.

Z izkušnjami in referencami vstopimo v okolje podjetja, poiščemo najbolj smiselne poti do rešitve z naborom širokega spektra interdisciplinarnih znanj. Zato skupaj z podjetji dosegamo izjemno uspešnost razvojnih projektov.

spletna stran:

http://ltfe.org

člani:

prof. dr. Janez Bešter univ. dipl. inž. el., soba BN210-KAB, BN511-KAB , tel.: 431, 441
strok. sod. Gregor Burger mag. inž. el., tel.: 153
strok. sod. Marko Papić univ. dipl. inž. el.
as. Klemen Pečnik univ. dipl. inž. el., soba DN006B-MMC, tel.: 885,805