Mednarodno sodelovanje

Fakulteta je bila v letu 2016 vključena v 46 projektov EU: 4 projekte 7. okvirnega programa (FP7), 14 projektov programa COST, 1 projekt programa TEMPUS, 2 projekta programa metroloških raziskav (EMRP), 4 projekte programa metroloških raziskav (EMPIR), 6 projektov programa ERASMUS+, 12 projektov programa HORIZON2020 ter po 1 projekt programov INTERREG EUROPE, INTERREG SLO-AT in NATO. (Tabela 3.1.2.3-1). Obseg financiranja izvajanja teh projektov na Fakulteti se je v 16 letu 2016 v primerjavi z letom 2015 rahlo zvišal in znaša 1,49 milijona EUR (v letu 2015 1,46 milijona EUR).