Mednarodno sodelovanje

Fakulteta je bila v letu 2017 vključena v 47 projektov EU: 14 projektov programa COST, 1 projekt programa TEMPUS, 1 projekt programa metroloških raziskav (EMRP), 4 projekte programa metroloških raziskav (EMPIR), 6 projektov programa ERASMUS+, 18 projektov programa HORIZON2020 ter po 1 projekt programov INTERREG EUROPE, INTERREG SLO- AT in NATO. Obseg financiranja izvajanja teh projektov na Fakulteti se je v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 zvišal in znaša 1,80 milijona EUR (v letu 2016 1,49 milijona EUR).