Programi in projekti ARRS

  • Tip projekta: Raziskovalni program
  • Šifra: P2-0225
  • Naslov: Metrologija in kakovost
  • Trajanje: 01.01.2015 - 31.12.2019
  • Letni obseg (v FTE): 1
  • Odgovorni nosilec: prof. dr. Janko Drnovšek